Privateditioner

Hos Villa Vodano (Tullinge) huserar privateditioner

Bloggen    –  www.vivaopera.se absolut inte bara opera –   har ett arkiv (audio och video) med privateditioner. Samtliga anförda titlar står   – såsom gåva –    till förfogande för Nyhetsbrevets prenumeranter GRATIS och FRANCO. Samhörigt innehåll överföres till BLURAY (audio eller video). Naturligtvis eftersträvas för dessa konkreta medieprodukter  – att ta i –   den allra optimalaste ljudkvalitet. Den första av våra hembrända BD-R upptar tre cykler med de sex stråkkvartetterna av Béla Bartók. (En kuriositet är att Bartoks andra stråkkvartett har en roll i deckaren ”Paganinikontraktet”   – 2010 –   av författarnamnet Lars Kepler.) Följer såsom BD-R audio Ellington, Sjostakovitj och Armstrong samt Symfonie Fatastique av Berlioz i flera versioner alltifrån Rhené-Baton (1923) och Klemperer i Stockholm 650512.

Samt ännu inte definitivt nummersatta BD-R: Av JS Bach ”Die Kunst der Fuge”, kantater. Mahler symfonier med Rafael Kubelik. Sena stråkkvartetter av Beethoven (Lindsay, Melos, Fine Arts). ”Pli selon pli” av Pierre Boulez. Stråkkvartetter av Hilding Rosenberg, Arnold Schoenberg, Paul Hindemith. Sibelii symfonier med Sixten Ehrling 1952. Carl Nielsens hela orkestermusik med Herbert Blomstedt (DR 1974). Paul Mägis inspelningar med Uppsala Kammarsolister. TV-föreställningen (Lars Norén) ”Och ge oss skuggorna” föreligger på DVD-R. Wagner TMP på en BD-R, vad är det? Vidare Wagners  förstlingar uppdelade såsom tetralogi enligt Wagners egen uppdelning med nytt förspel inför ursprungliga Rienzi akt III: 1) Rienzis Größe (I och II)   2) Die Feen   3) Das Liebesverbot   4) Rienzis Fall (III, IV, V). Varvid del 1 Rienzis Größe i andra akten förväntas innehålla den fyrtio minuter långa pantomimen ”Lucrezia blir våldtagen”, aldrig framförd men komponerd just ett sekel före Benjamin Brittens opera på samma tema.

Framtida planer: Pianomusik av Olivier Messiaen med Yvonne Loriod. I olika versioner de tre stråkkvartetterna av Franz Berwald. Stenhammar S2: Eckerberg, Mann, Westerberg, Dorati, Järvi, Sundkvist, Ehrling, Blomstedt, Lindberg. Stenhammars opera ”Gildet paa Solhaug” i tre versioner 1967, 1990, 2015. Aydn med Dorati. Allan Pettersson allt Sergiu Comissiona, Alun Francis. ”Ringen” Bayreuth 1955 i gångbar stereo (Keilberth), Janowski II 2014. Tjajkovskij: M, S1-6, Rosdestvensky. Miles Davis tp i sällskap med Wayne Shorter ts och Tony Williams dm. Ellington 1940 Blanton-Webster, Fargo. Fartein Valen: Ceccato, Wicks, Riefling. Blomdahl Aniara (Werner Janssen) samt Hancken (Michael Gielen). Tre gånger ”Rake” utgivet i Stravinskijs eget dirigentnamn. Samtliga Sjostakovitjs stråkkvartetter, Brodsky-kvartetten i Uppsala 2012. Kammarmusik av Max Reger. Hans Werner Henze (1990) scenbild, kostymer regi, dirigat ”The English Cat”.

I S-L

Privateditioner_3_190501

 

Lista för nedladdning