Medarbetare

INGEMAR SCHMIDT-LAGERHOLM, huvudansvarig
Ingemar Schmidt-Lagerholm är född år 1935 och har sedan slutet av 1950-talet varit verksam som kulturjournalist med artiklar om musik och allehanda mera. Fast knuten till Arbetet (Malmö) 1959-1962 samt till Vestmanlands läns tidning (VLT) under åren 1963 till 1970. Under längre tid regelbundna skivrecensioner i tidskriften Musikrevy. Enstaka artiklar i SvD och DN. På senare tid några bidrag i OV-Revyn. Ordförande i Discofilklubben i Lund (1958-1962). Undervisar för närvarande lokalt i italienska (Tullinge nybörjare, Tumba fortsättare).

Till utbildning främst humanist med språkvetenskap (fonetik för Bertil Malmberg, tyska för Gustav Korlén, svenska och nordiska språk för David Kornhall, Ivar Lindquist),  litteraturvetenskap (för Ingvar Holm, Bertil Romberg, Carl Fehrman) och historia (för Mikael Nordberg och inte minst Birgit Persson), samt litauiska (för Lilia Baranauskaitė, Eglė Marcinceviciūtė, Peteris Vanags).

Undervisat i stor del av svenska skolsystemet (alltifrån högstadiet i Västerås och Tumba), senast såsom ordinarie gymnasielärare vid Saltsjöbadens Samskola. Tvåfaldig utlandslektor: Nürnberg 1984-1988 samt Kaunas (Litauen) 2001-2004. Lärartjänster i Norge 1984 (ungdomsskulen: musikk)  och 1985 (gymnas: religion, tysk, engelsk). Utbildad invandrarlärare (SFI). Tidigare verksam som bloggutgivare med ”Litauenblick” (1998 – 2002).

Några få av Ingemar Schmidt-Lagerholm utgivna skrifter:
Svensk-litauisk ordbok tillsammans med Ingrida Druktainytė (Vilnius) samt studenter i Kaunas (2004). ISBN 9955-573-99-6
Översättning från litauiskan ”Vi som är balter” /Mes baltai/ av Algirdas Sabaliauskas, kulturhistorisk handbok. ISBN 9986-668-81-6
Skrift om Richard Wagners antisemitism (2012), Förlaget Nya Doxa. ISBN 9789157805966
Se recension av Erik Wallrup
Kapitlet ”Storklass och lillklass” i utgåvan ”Lekionen Svenska” (1968)
Ett flertal bidrag i tidskriften “Moderna Språk”.
Några kortartiklar (tysk historia) i Nationalencyklopedin.

Opublicerat manus ”Litauen nu och då” 600 sidor
Granskat av professor Thomas Lundén, Södertörns högskola
med omdömet: ”Blivande standardverk om Litauen”
Thomas Lundén – Professor Projektforskare Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

Radioföredrag P2 630513 om Wagners Valkyrian
Radioföredrag P2 621210 om arbetartonsättaren Anton Webern
Radioinslag P2 OBS 631203 om morgonsamling

Föredrag Operavännerna, Fältöversten 151105 om operan Attila av Giuseppe Verdi
tillsammans med Giovanni Impellizzeri.
Föredrag Mångkulturellt centrum Fittja 131010 om tonsättaren Richard Wagner.


ASTRID HAUGLAND, webbredaktör
Astrid Haugland är född i Norge 1953. Hon är utbildad grundskollärare med musik som huvudämne och även utbildad gymnasielärare i bild och tyska.

Då kärleken förde henne till Sverige i 1988 valde Astrid att byta bransch och åren 1989-1995 jobbade hon som teknikinformatör och teknisk illustratör på företaget Autotank som utvecklar programvara och utrustning för bensinstationer. Det gjorde att hon tidigt kom igång med digital grafik och multimedia något som hon har fortsatt att arbeta med först som lärare på medieprogrammet på Lidingö gymnasium (Gångsätra skola 1995-1999) och sedan 1999 som högskolelärare i journalistik och multimedia på Södertörns högskola. Där undervisar hon bl.a. om webbpublicering och om hur man kan använda ljud och bild i samverkan för att berätta en historia.

Parallellt med sin lärargärning har Astrid skrivit ett antal böcker om digital fotografering och bildbehandling samt om multimedia (bokförlaget Pagina).

Fritiden ägnar Astrid för det mesta åt släktforskning, åt att skapa en trädgård och inte minst åt bloggen vivaopera.se.


NILS-GÖRAN OLVE, skribent och redaktionell rådgivare
Född i Stockholm år 1947. Till yrket ekonom med huvudtemat hur siffror påverkar hur vi tänker. Ansvar och informationssystem inriktar vad vi gör. Medvetet utformade leder de till att strategier kan förverkligas. Efter tjugo år vid Handelshögskolan (inklusive utflykter till bl a Berkeley, Kalifornien) mest konsult och författare inom ekonomistyrning, men på senare år åter alltmer akademiker verksam vid Linköpings universitet och Uppsala universitet som adjungerad professor och gästprofessor.

Konsert- och operabesök började redan i barndomen eftersom pappa spelade i det som då hette Konsertföreningen (Filharmonikerna). Många föreställningar och tusentals skivor senare blev Nils-Göran ordförande för Operahögskolans vänförening och därefter OperaVännerna vid Kungliga Operan (OV) under sammanlagt ett kvartssekel. I de rollerna har han intervjuat ett femtiotal bland Sveriges viktigaste operaartister och skrivit mängder av artiklar i OV:s medlemstidning. Han har även skrivit om opera och artister i Tidskriften Opera, The Record Collector och andra publikationer, liksom om ekonomi och ledarskap i t ex Dagens Industri, Balans, Svenska Dagbladet och internationella forskartidskrifter.


CECILIA AARE är för närvarande doktorand i litteraturvetenskap och narration.
1994 startade hon radions tidskrift ”Musik” som ett slags uppföljning av sådant som tidigare hade fått plats i saligen avsomnade ”Röster i radio”. Den verksamheten sammanfattade Cecilia Aare och Johan Scherwin med skriften ”Perspektiv på Musik – en antologi” (1999). Hennes fader Leif Aare    – även utbildad till pianist –  har under aktiva år varit en av vårt lands mest inflytelserika musikkritiker (Göteborgsposten, Stockholmstidningen och Dagens Nyheter). Leif Aare har skrivit böcker om Allan Pettersson och Sixten Ehrling.


LARS SJÖBERGs operanycklar publicerades i Expressen under våren 2016
Ur Lars Sjöbergs omfattande produktion av radioprogram, kulturartiklar och skrifter kan man i detta sammanhang framhålla följande

Den grundläggande boken från 1992.
Sång i stället för blod. Handbok för operavänner och operanoviser.

De många artiklarna utgivna 1988  i
Operans värld (Politikens operalexikon),

Sveriges Radio ruvar på en skatt med musikstudier av Lars Sjöberg. Dessa borde regelbundet repriseras eller läggas på ”Play.”


GÖRAN TEGNÉR är född i Stockholm 1940. Han är konsthistoriker med arkeologi som biämne. 1970  ̶ 2005 var han antikvarie på Historiska museet, med medeltid som specialitet. Hans musikaliska meriter är sångstudier hos Bertil Düring, Torsten Föllinger och Hans Gertz, solist vid en kyrkokonsert i St Peders kyrka i Lödöse 1970, samt ett antal år i Viveca Sarvatius Schola Gergoriana Holmiae och därefter Lidingö kammarkör.

Han ägnar sig nu åt huvudintresset sedan början av 1950-talet, musikens kulturhistoria. Han är f.n. sysselsatt med det arkiv som 1851 lämnades i Stockholm av den italienske tenoren Francesco Ciaffei och med italienska sångare som under 1700-talet uppträdde i Stockholm.

Om Ciaffei kan man läsa i Musikverkets nättidskrift Dokumenterat, nr. 43, 2011 (http://carkiv.musikverk.se/www/epublikationer/dokumenterat_43.pdf) samt nr. 47, 2015 (http://musikverket.se/musikochteaterbiblioteket/arkiv/dokumenterat/#question-Dokumenterat472015). Bland sommaruppgifterna finns också vidare studier i Stendhals Rossinibiografi.”


HENRIK NEBELONG f. 1944, er forfatter, oversætter og advokat. Han har udgivet kommenterede oversættelser af samtlige Richard Wagners operaer, og har skrevet introduktionsbogen Wagners ring . Hans hovedværk er den første store Wagner-biografi på dansk: Richard Wagner. Liv, værk. Politik. Han har endvidere redigeret bogen Angsten, lykken og ekstasen om forfatteren Henrik Stangerup.

Henrik Nebelong var indtil sin pensionering i 2006 medindehaver af et dansk-tysk advokatfirma og var 1999-2000 chef de mission for Avocats sans Frontières i Kosovo.