Hugo_Rosen_001_webb

Hugo Rosén fångad av anonym elev på Katedralskolans gård (Katte i Lund). Hugo Rosén var prästvigd. Han hade gjort en doktorsavhandling om Friedrich Nietzsche. Till hans elever på Katte kan ha hört Yvonne Lombard (även känd som fru Lennart Hellsing) samt skådespelaren Max von Sydow.