Verdis “Nabucco”. Libretto

 Libretto till Verdis Nabucco i italiensk original
samt med svensk översättning av Ingemar Schmidt-Lagerholm

Den svenska översättningen av är givetvis inte avsedd att sjungas. För den som är intresserad av att studera den italienska texten har betonad stavelse fått sin vokal understruken. Det vill säga någorlunda konsekvent i de fall den italienska huvudregeln inte följs. Eller eljest tveksamhet kunde råda. Och huvudregeln är att näst sista stavelsen har ordets huvudbetoning. Avvikelser dock legio. Dialektalt eller litterärt i italienskan utelämnade slutvokaler har antytts med parentes. Den italienska texten är poetisk och arkaisk, inte alltid lättbegriplig ens för italienare  Den sveska versionen    –  endast tänkt för innehållsläsning –   försöker vara rak och enkel.

Tillbaka till “Flyg på Nabuccos gyllene vingar från Italien till periferins Norge!”

Bläddra med pilknapparna nedan. Antal sidor:31.

Nabucco_I-IV_it_sv_11_rev_2017

Bläddra med pilknapparna ovan. Antal sidor:31.

Tillbaka till “Flyg på Nabuccos gyllene vingar från Italien till periferins Norge!”