Medarbetare

ASTRID HAUGLAND, huvudansvarig och webbredaktör
Astrid Haugland är född i Norge 1953. Hon är utbildad grundskollärare med musik som huvudämne och även utbildad gymnasielärare i bild och tyska.

Då kärleken förde henne till Sverige i 1988 valde Astrid att byta bransch och åren 1989-1995 jobbade hon som teknikinformatör och teknisk illustratör på företaget Autotank som utvecklar programvara och utrustning för bensinstationer. Det gjorde att hon tidigt kom igång med digital grafik och multimedia något som hon har fortsatt att arbeta med först som lärare på medieprogrammet på Lidingö gymnasium (Gångsätra skola 1995-1999).

Sedan 1999 arbetar Astrid som högskolelärare i journalistik på Södertörns högskola. Där undervisar hon bl.a. om webbpublicering och om hur man kan använda ljud och bild i samverkan för att berätta en historia.

Parallellt med sin lärargärning har Astrid skrivit ett antal böcker om digital fotografering och bildbehandling samt om multimedia (bokförlaget Pagina).

Fritiden ägnar Astrid för det mesta åt släktforskning, åt att skapa en trädgård och inte minst åt bloggen vivaopera.se.


NILS-GÖRAN OLVE
Född i Stockholm år 1947. Till yrket ekonom, bland annat docent vid Handelshögskolan i Stockholm, tidigare adjungerad professor vid Linköpings universitet och gästprofessor vid Uppsala universitet, konsult och författare inom ekonomistyrning. Under åren har det blivit nästan trettio böcker och många artiklar i forskartidskrifter men även mer allmänt om ledarskap i t ex Dagens Industri, Balans och Svenska Dagbladet. Senast var han en av författarna till Strategic and Innovative Pricing – Price Models for a Digital Economy (Mathias Cöster et al.; Routledge 2020).

Konsert- och operabesök började redan i barndomen eftersom pappa spelade fiol i det som då hette Konsertföreningen (Filharmonikerna). Många föreställningar och tusentals skivor senare blev Nils-Göran ordförande för Operahögskolans vänförening och därefter OperaVännerna vid Kungliga Operan (OV) under sammanlagt ett kvartssekel. I de rollerna har han intervjuat ett femtiotal bland Sveriges viktigaste operaartister och skrivit hundratals artiklar i OV:s medlemstidning OV-Revyn. Han har även skrivit om opera och artister i Tidskriften Opera, The Record Collector och för Jussi Björlingsällskapen i Sverige och USA. Sedan 2018 är han ordförande för Kammarmusikens Vänner i Allhelgonakyrkan (KVAH).


CECILIA AARE är för närvarande doktorand i litteraturvetenskap och narration.
1994 startade hon radions tidskrift ”Musik” som ett slags uppföljning av sådant som tidigare hade fått plats i saligen avsomnade ”Röster i radio”. Den verksamheten sammanfattade Cecilia Aare och Johan Scherwin med skriften ”Perspektiv på Musik – en antologi” (1999). Hennes fader Leif Aare    – även utbildad till pianist –  har under aktiva år varit en av vårt lands mest inflytelserika musikkritiker (Göteborgsposten, Stockholmstidningen och Dagens Nyheter). Leif Aare har skrivit böcker om Allan Pettersson och Sixten Ehrling.


LARS SJÖBERGs operanycklar publicerades i Expressen under våren 2016
Ur Lars Sjöbergs omfattande produktion av radioprogram, kulturartiklar och skrifter kan man i detta sammanhang framhålla följande

Den grundläggande boken från 1992.
Sång i stället för blod. Handbok för operavänner och operanoviser.

De många artiklarna utgivna 1988  i
Operans värld (Politikens operalexikon),

Sveriges Radio ruvar på en skatt med musikstudier av Lars Sjöberg. Dessa borde regelbundet repriseras eller läggas på ”Play.”


GÖRAN TEGNÉR är född i Stockholm 1940. Han är konsthistoriker med arkeologi som biämne. 1970  ̶ 2005 var han antikvarie på Historiska museet, med medeltid som specialitet. Hans musikaliska meriter är sångstudier hos Bertil Düring, Torsten Föllinger och Hans Gertz, solist vid en kyrkokonsert i St Peders kyrka i Lödöse 1970, samt ett antal år i Viveca Sarvatius Schola Gergoriana Holmiae och därefter Lidingö kammarkör.

Han ägnar sig nu åt huvudintresset sedan början av 1950-talet, musikens kulturhistoria. Han är f.n. sysselsatt med det arkiv som 1851 lämnades i Stockholm av den italienske tenoren Francesco Ciaffei och med italienska sångare som under 1700-talet uppträdde i Stockholm.

Om Ciaffei kan man läsa i Musikverkets nättidskrift Dokumenterat, nr. 43, 2011 (http://carkiv.musikverk.se/www/epublikationer/dokumenterat_43.pdf) samt nr. 47, 2015 (http://musikverket.se/musikochteaterbiblioteket/arkiv/dokumenterat/#question-Dokumenterat472015). Bland sommaruppgifterna finns också vidare studier i Stendhals Rossinibiografi.”


HENRIK NEBELONG f. 1944, er forfatter, oversætter og advokat. Han har udgivet kommenterede oversættelser af samtlige Richard Wagners operaer, og har skrevet introduktionsbogen Wagners ring . Hans hovedværk er den første store Wagner-biografi på dansk: Richard Wagner. Liv, værk. Politik. Han har endvidere redigeret bogen Angsten, lykken og ekstasen om forfatteren Henrik Stangerup.

Henrik Nebelong var indtil sin pensionering i 2006 medindehaver af et dansk-tysk advokatfirma og var 1999-2000 chef de mission for Avocats sans Frontières i Kosovo.