Medarbetare

ASTRID HAUGLAND, huvudansvarig och webbredaktör

Astrid Haugland. Foto: Kajsa Andersö

Astrid Haugland är född i Norge 1953. Hon är utbildad grundskollärare med musik som huvudämne och även utbildad gymnasielärare i bild och tyska.

Då kärleken förde henne till Sverige i 1988 valde Astrid att byta bransch och åren 1989-1995 jobbade hon som teknikinformatör och teknisk illustratör på företaget Autotank som utvecklar programvara och utrustning för bensinstationer. Det gjorde att hon tidigt kom igång med digital grafik och multimedia något som hon har fortsatt att arbeta med bl.a. som lärare på medieprogrammet på Lidingö gymnasium (Gångsätra skola 1995-1999).

Under åren 1999 – 2022 arbetade Astrid som högskolelärare i journalistik på Södertörns högskola, där hon bl.a. undervisade i journalistik med inriktning på digitala medier samt om hur man kan använda ljud och bild i samverkan för att berätta en historia.

Parallellt med sin lärargärning har Astrid skrivit ett antal böcker om digital fotografering och bildbehandling samt om multimedia (bokförlaget Pagina).

Som pensionär ägnar sig Astrid för det mesta åt släktforskning, åt sin trädgård och inte minst åt webbtidskriften vivaopera.se.

Artiklar av Astrid Haugland


NILS-GÖRAN OLVE

Nils-Göran Olve. Foto: Astrid Haugland

Född i Stockholm år 1947. Till yrket ekonom, bland annat docent vid Handelshögskolan i Stockholm, tidigare adjungerad professor vid Linköpings universitet och gästprofessor vid Uppsala universitet, konsult och författare inom ekonomistyrning. Under åren har det blivit nästan trettio böcker och många artiklar i forskartidskrifter men även mer allmänt om ledarskap i t ex Dagens Industri, Balans och Svenska Dagbladet. Senast var han en av författarna till Strategic and Innovative Pricing – Price Models for a Digital Economy (Mathias Cöster et al.; Routledge 2020).

Konsert- och operabesök började redan i barndomen eftersom pappa spelade fiol i det som då hette Konsertföreningen (Filharmonikerna). Många föreställningar och tusentals skivor senare blev Nils-Göran ordförande för Operahögskolans vänförening och därefter OperaVännerna vid Kungliga Operan (OV) under sammanlagt ett kvartssekel. I de rollerna har han intervjuat ett femtiotal bland Sveriges viktigaste operaartister och skrivit hundratals artiklar i OV:s medlemstidning OV-Revyn. Han har även skrivit om opera och artister i Tidskriften Opera, The Record Collector och för Jussi Björlingsällskapen i Sverige och USA. Under åren 2018 – 2022 var han ordförande för Kammarmusikens Vänner i Allhelgonakyrkan (KVAH).

Artiklar av Nils-Göran Olve


GÖRAN TEGNÉR

Göran Tegnér. Foto: Astrid Haugland

Göran Tegnér är född i Stockholm 1940. Han är konsthistoriker med arkeologi som biämne. 1970  ̶ 2005 var han antikvarie på Historiska museet, med medeltid som specialitet. Hans musikaliska meriter är sångstudier hos Bertil Düring, Torsten Föllinger och Hans Gertz, solist vid en kyrkokonsert i St Peders kyrka i Lödöse 1970, samt ett antal år i Viveca Sarvatius Schola Gergoriana Holmiae och därefter Lidingö kammarkör.

Han ägnar sig nu åt huvudintresset sedan början av 1950-talet, musikens kulturhistoria. Han är f.n. sysselsatt med det arkiv som 1851 lämnades i Stockholm av den italienske tenoren Francesco Ciaffei och med italienska sångare som under 1700-talet uppträdde i Stockholm.

Om Ciaffei kan man läsa i Musikverkets nättidskrift Dokumenterat, nr. 43, 2011 (http://carkiv.musikverk.se/www/epublikationer/dokumenterat_43.pdf) samt nr. 47, 2015 (http://musikverket.se/musikochteaterbiblioteket/arkiv/dokumenterat/#question-Dokumenterat472015). Bland sommaruppgifterna finns också vidare studier i Stendhals Rossinibiografi.”

Artiklar av Göran Tegnér


HENRIK NEBELONG

Henrik Nebelong, Foto och montage: Astrid Haugland

Henrik Nebelong, f. 1944, er forfatter, oversætter og advokat. Han har udgivet kommenterede oversættelser af samtlige Richard Wagners operaer, og har skrevet introduktionsbogen Wagners ring . Hans hovedværk er den første store Wagner-biografi på dansk: Richard Wagner. Liv, værk. Politik. Han har endvidere redigeret bogen Angsten, lykken og ekstasen om forfatteren Henrik Stangerup.

Henrik Nebelong var indtil sin pensionering i 2006 medindehaver af et dansk-tysk advokatfirma og var 1999-2000 chef de mission for Avocats sans Frontières i Kosovo.

Artiklar av Henrik Nebelong


INGEMAR SCHMIDT-LAGERHOLM (1935-2019)

Ingemar Schmidt-Lagerholm. Foto: Astrid Haugland

Huvudansvarig för vivaopera 2016-2019
Ingemar Schmidt-Lagerholm föddes år 1935 och var sedan slutet av 1950-talet verksam som kulturjournalist med artiklar om musik och allehanda mera.

Fast knuten till Arbetet (Malmö) 1959-1962 samt till Vestmanlands läns tidning (VLT) under åren 1963 till 1970. Under längre tid regelbundna skivrecensioner i tidskriften Musikrevy. Enstaka artiklar i SvD och DN. Några bidrag i OV-Revyn, medlemstidning för OperaVännerna vid Kungliga Operan.

Ordförande i Discofilklubben i Lund (1958-1962).

Undervisade på 2010-talet lokalt i italienska (Tullinge nybörjare, Tumba fortsättare).

Till utbildning främst humanist med språkvetenskap (fonetik för Bertil Malmberg, tyska för Gustav Korlén, svenska och nordiska språk för David Kornhall, Ivar Lindquist), litteraturvetenskap (för Ingvar Holm, Bertil Romberg, Carl Fehrman) och historia (för Mikael Nordberg och inte minst Birgit Persson), samt litauiska (för Lilia Baranauskaitė, Eglė Marcinceviciūtė, Peteris Vanags).

Undervisat i stor del av svenska skolsystemet (alltifrån högstadiet i Västerås och Tumba), senast såsom ordinarie gymnasielärare vid Saltsjöbadens Samskola.

Tvåfaldig utlandslektor: Nürnberg 1984-1988 samt Kaunas (Litauen) 2001-2004. Lärartjänster i Norge 1984 (ungdomsskulen: musikk) och 1985 (gymnas: religion, tysk, engelsk). Utbildad invandrarlärare (SFI). Tidigare verksam som bloggutgivare med ”Litauenblick” (1998 – 2002).

Några få av Ingemar Schmidt-Lagerholm utgivna skrifter:
Svensk-litauisk ordbok tillsammans med Ingrida Druktainytė (Vilnius) samt studenter i Kaunas (2004). ISBN 9955-573-99-6
Översättning från litauiskan ”Vi som är balter” /Mes baltai/ av Algirdas Sabaliauskas, kulturhistorisk handbok. ISBN 9986-668-81-6
Skrift om Richard Wagners antisemitism (2012), Förlaget Nya Doxa. ISBN 9789157805966
Kapitlet ”Storklass och lillklass” i utgåvan ”Lekionen Svenska” (1968)
Ett flertal bidrag i tidskriften “Moderna Språk”.
Några kortartiklar (tysk historia) i Nationalencyklopedin.

Opublicerat manus ”Litauen nu och då” 600 sidor
Granskat av professor Thomas Lundén, Södertörns högskola
med omdömet: ”Blivande standardverk om Litauen”

Artiklar av Ingemar Schmidt-Lagerholm