IGOR berättar för BOB

Bilden till vänster: Stravinskij (med hatt) i samtal med Kai Maasalo (i mitten) och Robert Craft vid ett besök i Finland 1961. Bilden till höger: Omslaget på boken ”memories and commentaries” av Stravinskij och Craft. (Public Domain)

Diskofilklubben i Lund: Naturligtvis skall man inte underskatta Stravinskijs för­måga till spontan förnyelse. Emellertid finns det starka skäl att se hans utveckling som ett resultat av att han om­kring 1950 fick en ny privatsekreterare.

Av Gert Cervin (1961)

Denne Robert Craft hade enligt källornas vittnesbörd redan 1953 hunnit bli sin mästares “dear Bob”. För framtida musikforskning bör det bli en viktig uppgift att utreda, i vad mån Robert Craft bör beteck­nas som teknisk medarbetare i vissa av Stravinskijs senare par­titur.

Fortsätt läsa ”IGOR berättar för BOB”

Lönar det sig att bli operasångare?

Scenbild från en uppsättning av enaktsoperan “Roman fever” av Robert Ward. Till vänster Serafeia Mangou och till höger Antonia Neld, båda sångare från Musikhögskolan i Piteå. Foto: Ella Vahtras

Vi som uppskattar att gå på operaföreställningar njuter av föreställningarnas konstnärliga kvaliteter, och lägger gärna tid på att fundera och diskutera kring regi, scenografi, och musikaliska prestationer. De medverkandes situation funderar vi sällan eller aldrig på.

Av Anders Neld

Den här artikeln är ett blygsamt försök att bringa reda i hur det rent karriärmässigt är att bli operasångare.

Fortsätt läsa ”Lönar det sig att bli operasångare?”