IGOR berättar för BOB

Bilden till vänster: Stravinskij (med hatt) i samtal med Kai Maasalo (i mitten) och Robert Craft vid ett besök i Finland 1961. Bilden till höger: Omslaget på boken ”memories and commentaries” av Stravinskij och Craft. (Public Domain)

Diskofilklubben i Lund: Naturligtvis skall man inte underskatta Stravinskijs för­måga till spontan förnyelse. Emellertid finns det starka skäl att se hans utveckling som ett resultat av att han om­kring 1950 fick en ny privatsekreterare.

Av Gert Cervin (1961)

Denne Robert Craft hade enligt källornas vittnesbörd redan 1953 hunnit bli sin mästares “dear Bob”. För framtida musikforskning bör det bli en viktig uppgift att utreda, i vad mån Robert Craft bör beteck­nas som teknisk medarbetare i vissa av Stravinskijs senare par­titur.

Fortsätt läsa ”IGOR berättar för BOB”