Aria sjungen av Butterfly ’Un bel di vedremo’ (En vacker dag skall vi se)

Bläddra mellan de två sidorna med pilknapparna nedan till vänster.
Un_bel_di_oevers_komm
Bläddra mellan de två sidorna med pilknapparna ovan till vänster.

 

Personer
Akt 1: Det börjar utan någon egentlig uvertyr …
Akt 2: Tre år ha förflutit mellan första och andra akterna …
Akt 3: Tredje akten inledes med ett större orkesterförspel …

Text till “arietta” sjungen av Sharpless i första akten av Madama Butterfly