Brecht – Berlin DDR

det var där han hamnade efter
Danmark, Sverige, Finland, Moskva
samt förhör i USA.

Exilfärden återspeglas punktvis i expressionistiska kortdikter.
Här hämtade ur ett Brechtnummer  (1 // 1964) av Ord och Bild,
kulturtidskrift för de nordiska länderna.

Sex dikter av Bert Brecht

KOMMENTARER: Ingemar Schmidt-Lagerholm

Sex dikter av Bert Brecht (1898-1956) i original samt svenska översättningar (Aleby, Bjurman).
Urvalet är i anslutning till essän “Brecht och kommissarierna” av Stig Jonasson återpublicerad i www.vivaopera.se den 9 december 2016.

Läsaren kan ledsaga författarens-teatermannens på hans exilresa till Danmark 1939 (Svendborg och Öresund) till Sverige (Lidingö) och till Finland (Marlebäck / Kouvola vid Kymijoki /Kymi älv hos Hella Wuolijoki).

Via Vladivostok tog han sig sedan per båt över Stilla Havet till Kalifornien och blev i USA tillsammans med journalisten Gerhart Eisler (bror till tonsättaren Hanns Eisler) utsatt för beryktade senatorn McCarthys förhör angående oamerikansk verksamhet. (Inspelningar därifrån har funnits utgivna) Brechts sista verksamhet blev i DDR (Östtyskland) som ledare för teaterinstitutionen Berliner Ensemble. De två sista dikterna torde spegla den tidens dilemma.

Fehler in der damaligen schwedischen Übesetzung wurden stillschweigend verbessert.
Eventuella fel i den dåtida översättningen har rättats utan kommentar (ISL)

 

Bertolt Brecht 1938 die Gedichte in einem Band (Seite 815) Steffinische Samlung II Översättning Anders Aleby, Ord och Bild 1 // 1964 s.22

Über dem Sund hängt Regengewölke,
aber den Garten
01 Över Öresund hänger ett väldigt regnmoln,
men solen
vergoldet noch die Sonne. Die Birnbäume, 02 förgyller ännu trädgården. Päronträden
haben grüne Blätter und noch keine Blüten
die Kirschbäume hingegen
03 står gröna men ännu utan blommor,
körsbärsträden däremot
blüten und haben noch keine Blätter.
Die weißen Dolden
04 blommar fast ännu utan blad.
De vita blomklasarna
scheinen aus dürren Ästen zu sprießen. 05 tycks spricka ut från torra grenar.
über das gekräuselte Sundwasser 06 Över Öresunds vattrade yta
läuft ein kleines Boot mit giflicktem Segel. 07 glider en skuta med lappat segel.
In das Gezwitscher der Stare 08 Med stararnas kvitter
mischt sich der Ferne Donner 09 blandar sig en fjärran åska.
der manövrierenden Schiffsgeschütze 10 Det är skeppsartilleriet
des Dritten Reichs. 11 från Tredje riket.

 

Bertolt Brecht 1938 die Gedichte in einem Band (Seite 816) Steffinische Samlung III
Översättning Anders Aleby Ord och Bild 1 // 1964 s.22

In den Weiden am Sund 01 I markerna ner mot Öresund
ruft in diesen Frühjahrsnächten oft das Käuzlein. 02 hoar kattugglan ofta i förvårsnatten.
Nach dem Aberglauben der Bauern 03 Enligt gammal folktro
setzt das Kåutzlein die Menschen davon in Kenntnis 04 siar hon därmed för människan
daß sie nicht lang leben. Mich 05 om stundande dödsfall. Jag
der ich weiß, daß ich die Wahrheit gesagt habe 06 som vet med mig att faktiskt ha förklarat sanningen för
über die Herrschenden, braucht der Totenvogel davon 07 de makthavande, anar utan dödsfågelns rop
nicht erst in Kenntnis zu setzen. 08 mitt förestående öde.

 

Bertolt Brecht 1940 die Gedichte in einem Band (Seite 818) Steffinische Samlung V
Översättning Anders Aleby Ord och Bild 1 // 1964 s.22

Ich befinde mich auf dem Inselchen Lidingö. 01 Jag befinner mig på den lilla ön Lidingö.
Aber neulich nachts 02 En natt helt nyss
träumte ich schwer und träumte, ich war
in einer Stadt
03 sov jag djupt och drömde att jag var
i en stad
und entdeckte, die Beschriftungen der Straßen 04 och upptäckte att gatunamnen i staden
waren deutsch. In Schweiß gebadet 05 var tyska. Badande i svett
erwachte ich, und mit Erleichterung 06 vaknade jag och såg med lättnad
sah ich die nachtschwarze Föhre vor dem Fenster
und wußte:
07 mörka furuträd utanför mitt fönster
och visste:
Ich war in der Fremde. 08 Jag var i främmande land.

 

Bertolt Brecht 1941 die Gedichte in einem Band (Seite 819) Steffinische Samlung VIII
Översättning Anders Aleby Ord och Bild 1 // 1964 s.22

Auf der Flucht vor meinen Landsleuten 01 På flykt undan egna landsmän
bin ich nun nach Finnland gelangt. Freunde 02 har jag nu anlänt till Finland. Vänner,
die ich gestern nicht kannte, stellten
ein paar Betten
03 som jag inte ens kände igår,
ordnar mig nattläger
in saubere Zimmer. Im Lautsprecher 04 i trevliga rum. Från högtalaren
höre ich Siegesmeldungen des Abschaums.
Neugierig
05 hör jag avskummets segerrapporter
.        Undrande
betrachte ich die Karte des Erdteils. Hoch oben in
Lappland
06 betraktar jag världsdelens karta. Högst uppi i
Lappland
nach dem Nördlichen Eismeer zu 07 mot Norra Ishavet till,
sehe ich noch eine kleine Tür. 08 ser jag fortfarande en dörr på glänt.
Bertolt Brecht

BRECHT   – Två dikter från tiden i DDR (Östtyskland) 1949-1956

Brecht: Die Lösung

Övers. Lars Bjurman: Lösningen, Ord och Bild 1/1964 sid.30

Nach dem Aufstand des 17. Juni 01 Efter revolten den 17 juni
liess der Sekretär des Schriftstellerverbandes 02 lät sekreteraren i författarföreningen
in der Stalinallee Flugblätter verteilen 03 på Stalinallee utdela flygblad
auf denen zu lesen war, dass das Volk 04 på vilka man läste att folket
das Vertrauen der Regierung verscherzt habe 05 hade förverkat regeringens  förtroende
und es nur durch verdoppelte Arbeit 06 och endast  genom fördubblat arbete
zurückerobern könne. Wäre es da 07 kunde återvinna detsamma. Vore det då
nicht einfacher, die Regierung 08 inte enklare om regeringen
löste das Volk auf und 09 upplöste folket och
wählte ein anderes? 10 valde ett annat?

Prosadikten Die Lösung (Lösningen) av Bertolt Brecht kan vara skriven i samband att detta uppror verkligen ägde rum den 17 juni 1953. Denna händelse blev ju av stor symbolisk betydelse för hela perioden DDR (Östtyskland) versus BRD (Västtyskland). Väst utropade  17:e juni till arbetsfri  helgdag, vilket gällde ända fram till murens fall år 1989. Textens proveniens ansåg länge oklar men kanske numera är oomtvistad. Det samma gäller för sex korta rader med överskriften  Der Radwechsel / Hjulbytet.

Nobelpristagaren Günter Grass var skeptisk mot vad Brecht verkligen kunde ha haft för sig just den nämnda dagen. Grass publicerade år 1966 pjäsen ”Die Plebeijer proben den Aufstand”   – veterligen aldrig uppförd i Sverige –   där han hävdar att Brecht utan att bry sig om det överallt pågående upproret fortsatte sina teaterrepetitioner med en specialöversättning av Shakespeares Coriolanus, ja det är till just den Shakespearepjäsen Beethoven har komponerat sin berömda uvertyr.

Bertolt Brecht: Der Radwechsel

Övers. Lars Bjurman: Hjulbytet Ord och Bild  1/1964 sid.30

Ich sitze am Strassenhang. 01 Jag sitter på dikeskanten.
Der Fahrer wechselt das Rad. 02 Chaufförn byter hjul.
Ich bin nicht gern, wo ich herkomme. 03 Jag trivs inte där jag kommer ifrån.
Ich bin nicht gern, wo ich hinfahre. 04 Jag trivs inte på den plats dit jag skall.
Warum sehe ich den Radwechsel 05 Varför gör mig detta hjulbyte
mit Ungeduld? 06 så otålig?

Här presentar vi avrundningsvis även sexradingen Der Radwechsel / Hjulbytet som mestadels återfinns i par med Die Lösung/Lösningen. Texterna är ofta anförda, men är här hämtade ur tidskriften ’ORD och BILD, Kulturtidskrift för de nordiska länderna’   nr 1 / 1964 tillsammans med en Brecht-essä av Stig Jonasson. Kanske skall påpekas att punktering och nödvändigt hjulbyte fordom var en tämligen vanlig företeelse.

Rimligen anspelar texten på Brechts vacklan mellan kalla krigets öst och väst. För säkerhet skull hade han i DDR ett österrikiskt pass. Situationen liknar på många sätt den för den berömde operaregissören Walter Felsenstein.

Kommentarer Ingemar Schmidt-Lagerholm december 2016