FACIT – Frågor till innehåll på vivaopera

1) Vinjettens notcitat

a) identifiera citatet – ur vilken opera?
b) hur benämns denna föredragsstil?
c) vilka namn har operans båda protagonister?
d) hur stavas dessa namn på ordinarie tyska?
e) varför passar vinjetten till just en blogg som www.vivaopera.se

Svar:

a) Moses und Aron (1932) av Arnold Schoenberg
b) talsång
c) Moses är ett noterat talparti; Aron är lyrisk tenor
d) Mose respektive Aaron. Med annorlunda stavning distanserar sig Schoenberg från gängse tysk bibel.
e) Sång är något annat än tal, representerar en annan verklighet.


2) Adams, äreräddaren

a) John Adams är mer spelad i Finland än i Sverige. Med vilka verk?
b) Vilken Pucciniopera ligger i handling nära ett komponerat verk av John Adams?
c) På vilket sätt kontrasterar porträtten av maktens hustrur mot vad som i sådana fall är brukligt?
d) Välj med motivering ett favoritavsnitt ur operan!
e) ”Harmonielehre” heter ett orkesterstycke av John Adams. På vilket sätt kan det knytas till bloggens vinjett?

svar:

a) ”Nixon in China” i gamla huset därtill ”Death of Klinghoffer” (Klinghofferin kuolema) redan år 2001.
b) John Adams: ”The Girls of the Golden West”, Puccini: ”La fianciulla del West”
c) Hos Goodman – Adams  damerna I sina yrkesroller, eljest klädsel m m
d) Timothy A Johnson väljer inledningens synkoparia ”News, news, news”
e) Av Arnold Schönberg finns en 500-sidig ”Harmonielehre”


3) Idomeneo (Storsvenska tenorer)

a) Av Mozart, flest operor på tyska eller på italienska?
b) En av operans damer förekommer även i ett operaverk som anses ha den dittills allra största orkestern. Vem?
c) Till vilket land hör ön Kreta i dagens värld?
d) Neptunus är romerska namnet på en i operan nämnd gestalt. Vilken?
e) Regissören Hans Neuenfels har gjort ”skandal” med just Idomeneo. Hur då?

SVAR:

a) flest på italienska
b) Elettra   – Elektra i en enaktare (Solti 1h48) med detta namn av Richard Strauss
c) Grekland, medan Cypern är delat   d) Poseidon
e) Avslagna huvuden tillhöriga följande religiösa storheter: havsguden Poseidon, vidare Jesus Kristus, Mohammed och Buddha.


4) Parsifal (sexualiteten)

a) Hur spelades Parsifal i Stockholm genom flera decennier?
b) Vilken av operans akter är kortast? c) Under repetitioner lade Wagner till extra musik i förvandlingsscenerna? Ett talande textcitat belyser detta. Hur lyder det?
d) Syberbergs film. På vilken scen ägde inspelningarna rum?
e) Med vilken formulering utsäges att Kundry också kan tolkas som Parsifals mor?

SVAR:

a) Som ett sagospel i trollskog    b) Andra akten är kortast    c) ”Zum Raum wird hier die Zeit”  (Här blir tid till rum)     d) Inte på någon scen utan helt i studio
e) ”Ich sah das Kind an seiner Mutter Brust”  kan tänkas betyda:  Jag såg dig vid mitt bröst


5) Barberaren.

a) Från vilken landsortstidning var det gulnade utklippet?
b) ’falsk anklagelse’ heter på latin calumnia. Vad heter det på italienska?
c) ”Italienskans ’buona sera, mio signore’  hur lyder det i den av Gademan anförda versionen?
d) I oktober 2016 ledes Barberaren i Stockholm av en kvinnlig dirigent. Från vilket land är hon?
e) Alceo Galliera dirigerar en stereoinspelning. Vem sjunger där Rosina?

SVAR:

a) Från den socialdemokratiska Malmö-tidningen Arbetet
b) ’calunnia’    med dubbelt n i stället för mn, för italienskan typisk konsonantsammansmältning
c) ”Gå till vila, bäste herre.”
d) En kvinnlig dirigent från Seoul (Sydkorea) vid namn Eun Su Kim.
e) Maria Callas i sopranläge.


6) Tala om sång (Nils-Göran Olve)

a) Det som kan formuleras i ord, vilken kunskapstyp är det?
b) Vilket namn bär numera tidskriften Musikdramatik?
c) Vad är det avgörande för de flestas upplevelse av opera?
d) Vilka är de tre nivåer på vilka sång kan analyseras?
e) I vilket avseende är Marlene Dietrich och Zarah Leander bra sångare?

SVAR:

a) Det som kan formuleras i ord är explicit kunskap.
b) Tidskriften Musikdramatik bär numera namnet Opera.
c) Sången är avgörande för de flestas upplevelse.
d) Första nivån: kontrollen över rösten. Nivå två handlar om det musikaliska utförandet. Den tredje nivån är det personliga uttrycket.
e) Marlene Dietrich och Zarah Leander har personligt uttryck


7) Opera’s  Top Twenty

Listan borde ha tjugo kompositörsnamn. Men hur många till antalet är de i själva verket?

SVAR:

Listan innehåller endast nitton namn.