Pontetexten till den sensibla Mozartarian ’Un’aura amorosa’.

Tillbaka till ’Così fan tutte’

Svensk prosaöversättning
Oscar Ralf 1940
original för Mozart Lorenzo da Ponte 1790 modern italienska Anna Biguzzi 1997
En fläkt av ömhet Un’ aura amorosa Un soffio amoroso
från den älskade Del nostro tesoro del nostro tesoro
en ljuv vederkvickelse Un dolce ristoro una dolce rianimazione
skänker åt hjärtat; Al cor porgerà. al cuore porgerà;
När hjärtat får näring Al cor che, nudrito Al cuore che nutrito
av hopp om kärlek, Da speme d’amore, da speranza d’amore
av annan föda D’un’esca migliore di un richiamo migliore
har det intet behov. Bisogno non ha. bisogno non ha.

Observera att äldre italienska har monoftong o i ordet core (=hjärta) och som skall kunna rimma på ordet för smärta ’dolore’. Modern italienska har diftong (dvs två vokalljud som glider över i varandra och det heter sålunda cuore.

(Äldre skandinaviska språk har diftonger och även modern norska, exempelvis efternamnet ’Haugland’ /uttal: häugland/. Språkhistoriskt inträder här för svenskan monoftongen ö, och svenska motsvarigheten är “Hög-”. Äkta skånsk dialekt har så kallade sekundära diftonger med ett vocal murmur e före vokalens grundklang. Exempel peåg /=pojke/)

Tillbaka till ’Così fan tutte’