Nästan allt om Ingemar

Blockflöjtsensemble 1995 Anton (7 år), Erik (5 år), Ingemar (60 år)
Blockflöjtsensemble 1995
Anton (7 år), Erik (5 år), Ingemar (60 år)

Fordom eländigt dålig amatörflöjtist samt småstyckesarrangör för en kvartettensemble bestående av flöjt, violin, altsax/C-klarinett och bastuba. Flera sorters blockflöjtare och trummis i Saltsjöbadskompositören Bengt Erik Hermanssons grupp ”Flöjtfolket”. Kapellmästare för skandinavisk folkmusik åt det exilfinska folkdanslaget “Hermiina” i Nürnbergförorten Fürth

På landsbygden i ’Frankenland’ några tiotal kilometer utanför Nürnberg sommaren 1987. Uppvisningsdans av det exilfinska folkdanslaget Hermiina från Fürth. Det ’skandinaviska’ spelmanslaget ”Hermiinan pelimanit” leds av Ingemar (Schmidt-)Lagerholm med tvärflöjt i stället för taktpinne. Musikanterna är skandinavistik-studenter från universitetet i Erlangen. Två fioler döljer sig till vänster. Klarinett, keyboard (Astrid Haugland) dragspel, gitarr, cello och kontrabas.
Astrid Haugland, keyboard
Dansen har tagit fart

Observera den trevliga bliden från trädgården “Knappane” på nästan “Atlanterøya” Stord utanför Norges fastland (fotograf Astrids mor Borghild Haugland (1924 – 2018), där Astrid och Ingemar musicerar på klarinett och flöjt. Sannolikt spelar vi i andan från ett jazzigt Norgealbum på vinyl med Arne Domnérus och titeln “Ja vi älskar”. Och närmare bestämt en liten snutt (utgiven av Edvard Grigggg) vilken också är signaturmelodi för ett norskt TV-program “Norge runt”. Klarinetten har melodin och flöjten tar i min version en ursprunglig understämma i oktavläge över melodin.


Fadern Folke Schmidt professor i juridik (Lund och Stockholm) författare till ett flertal juridiska läroböcker såsom ”Facklig arbetsrätt” och ”Äktenskapsrätt”, utgivare av  “Scandinavian studies in law”. Modern Barbro Lagerholm-Schmidt bibliotekarie med konsthistoria och grekiska i bagaget.

I den lilla funkisvillan (ritad av Hans Westman) Otto Lindblads väg 3 i Lund träffades omkring år 1942 en antihitlergrupp bestående av mina föräldrar samt polske lektorn Zygmunt Lakocinski, engelske lektorn Arthur M. King, danske lektorn Ingrid Hoffmeyer, assessor Anders Bruzelius samt en person troligen från Marocko.

Folke Schmidt

Överdrivet tyskvänligt tryck fanns i Lunds akademiska värld från en språkinstitution och dess professor Erik Roth. Samt från professorn i processrätt Karl Olivecrona (1897-1980).   //  Vid fakulteten i Lund var Karl Olivecrona mycket inflytelserik och höll under sina verksamma år där en dominerande maktställning. Olivecrona var känd för sina uttalade nazistsympatier och motiverade hållningen vetenskapligt: för honom skapades rätten av lagen och lagens ursprung är makten. Hustrun författaren Birgit Lange stödde hans åsikter och paret tog aktivt del i den offentliga debatten. // (Wikipedia 2016-12-19).

Vad Ingemar minns från middagsbordet hemma var den ständiga antagonismen gentemot Karl Olivecrona och mot Birgit Lange som påstods förtäckt i en roman ha infogat ett nidporträtt av Folke Schmidt.


Barbro Schmidt (f. Lagerholm)

Modern Barbro Schmidt. Född 17 december 1907 i Sunnansjö, Dalarna. Första skolgång i Karlskrona. Universitet Uppsala Grekiska och konsthistoria. Dansgruppen “Philochorus”. Suicid juni 1951 Sollentuna.