10_Blumenmädchen_1882_640

10. Blomsterflickorna vid uruppförandet av Parsifal 1882. Första gruppen utgjordes av Pauline Horson, Johanna Meta och Carrie Pringle, den andra av Johanna André, Hermine Galfy och Luise Belce (som hade en framgångsrik karriär, under namnet Reuss-Belce, bl.a. i Bayreuth 1882–1912). Alla var i tjugoårsåldern. Sannolikt står de så att de tre till vänster är första gruppen, och de tre till höger andra, men vem som är vem är svårt att avgöra. Flera bokhandlare i Bayreuth sålde vykort med foton från aktuella operor; denna bild såldes av Carl Giessels bokhandel.(Pinterest)