Ledmotiviska föremål

Ledmotiviska föremål

Exempel på arbesmaterial i filmkunskap där eleverna ska ange ordningsföljden för vissa ledmotiviska föremål.

Exempel på arbesmaterial i filmkunskap där eleverna ska ange ordningsföljden för vissa ledmotiviska föremål.