Limes_AH_02

Gränsen mellan Romarriket och Germanien hade under antiken olika dragningar efter olika strategiska behov. Här visas pedagogiskt en ungefärlig Limeslinje utan anspråk på exakthet.