Toscanini001_webb

“Toscanini traveled most of the way to Bayreuth from Milan by air, to avoid a long rail or road journey. His wife Carla followed later, in the family car driven by the Toscanini’s Swiss chauffeur and handyman, Emilio Mornier.”

Ovanstående citat är hämtat ur den nya Toscanini-boken av Harvey Sachs. Fotot – dirigenten Toscanini med chauffören Mornier – poserande i bil framför Bayreuth-teatern år 1930 ger anledning till observationen att bilen är högerstyrd. Fram till 1923 hade Italien haft vägtrafik till vänster. Just efter Mussolinis omläggning till högertrafik rådde i Italien viss osäkerhet om vilket som var tjänligast i den nya högertrafiken – bibehållen ratt till höger som då blev trottoarsida eller nya bilar med ratten till vänster för bättre föraröverblick i högertrafik. Låt oss anta att Toscaninis familjebil är en högst fem år gammal Lancia byggd med ratten olämpligt nog fortfarande till höger.