Louis Armstrong vid inspelningen av ”Plays W C Handy” tillsammans med W C Handy själv samt George Avakian, producent och trolig arrangör. Sannolikt är det signifikativt att Armstrong håller en bandspelarrulle i handen (så kallad ”open reel”, stor sådan tiotums för högkvalitativ apparat Revox e d). För det första: Armstrong lyssnade ständigt (ofta i morronrock) på inspelningar av sina konserter. För det andra: På just Handy-skivan gjorde man en dubbad tagning där Armstrong sjunger och spelar till det först inspelade av ”Atlanta Blues”.