TillKina002_crop_webb

Otto Lindblads väg 3 i Lund april 1939 eller 1940.
Ett alldeles nytt funkishus av renomerade arkitekten Hans Westman.
Ännu ingen bokhäck. Traktens barn i 4-5 års åldern.
Snorre Lindqvist, Nicolovius väg 6 (sedermera framgångsrik arkitekt med uppdrag i Israel). Mindre barnet till vänster om honom Inger Ryde, Otto Lindblads väg 2.
Längst till vänster Dan Elmqvist, Otto Lindblads väg 1 (sedermera Ingemars skolkamrat på Kungsholmens läroverk, Stockholm).
Flickan näst längs till höger Ulla Norman eller möjligen storasyster Cecilia Norman senare Lindqvist.
Till höger Ingemar Schmidt (då kallad ”Busse”) troligen på sitt femte år.