_AHD8067_red_crop_webb

“Jag greps av ett outsägligt välbehag, när ekot från de enorma granitväggarna återgav manskapets skeppsrop, med vilket dessa kastade ankar och hissade segel.” Ur Wagners “Mein Leben”. Innan det växte upp så mycket skog kunde man tydligt höra eko från Askeflu enligt ortsbefolkningen.