Vasa-Dalarna001_webb

Denna kartskiss över Gustav Vasas ’irrfärder’ är hämtad från ’Den svenska historien’ med Sten Carlsson och Jerker Rosén som huvudförfattare, utgåva i 15 band tryckt 1983. Borde beskrivas som ett ’fantarium’. Inprickad är kungsgården Räfnäs intill Mariefred söder om Mälaren.