Erik_Sparre_Svt24_120125.00_26_36_09_Still001_piano

Prydliga kandelabrar och Erik vid sitt hjärtas flygel, en säkert mer än sekelgammal från fabrikanten (Ferdinand) Blüthner i Leipzig.