Falstaff-partitur_webb

Hälsningsfrasen «reverenza» återkommer några gånger i Verdis opera Falstaff (1892).
Mistress Quickly (alt) framför ‘reverenza’ i andra aktens första scen (ps 140, ro ls 78) vidare i tredje aktens första scen (ps 322, ro ls 124).

/ps = sida i partitur, ls sida i libretto/

Det italienska ordet riverenza/reverenza betyder ‘vördnad’. Det uttalas/säges enligt regler för uppträdande vid ett hov samtidigt med en utförligt bugande gest. (formulering ISL). Falstaff låter sig luras av Quicklys överdrivna artighet.

Hos borgarfrun Alice är Quickly tjänstedam men också hennes förtrogna väninna.

Till lässvenska gjord finstilt översättning av ISL.