Litauenkarta_ritad_m_ring_webb_800

Karta för ett tänkt Babels torn på Mädve’galis, vars höjdsiffra möjligen är 234m i st för det på kartan angivna. Väl så tänkbar fantasiutgångspunkt för konstnären vore Siatrija också beläget i Zemaitia men dryga milen nordligare och två km sydöst om samhället Luokee.