20_Steinway_Grand_Paino_640

20. Steinways andra flygel för Vita Huset, från 1938, firmans instrument nummer 300 000, är
betydligt stramare än föregångaren, och anknyter i formen närmast till fortepianon från
1800-talets början. Vi återfinner de bärande örnarna.