23_Pictures_at_an_Exhibition_full_piano-bentside_640

23. The Pictures at an Exhibition Steinway, med målningar av Paul Wyse som ankyter till
Musorgskijs Tavlor på en utställning. Klockorna är efter en av de bevarade tavlorna, “Baba
Jagas hydda” i gestalt av en gammal rysk klocka. På lockets insida ser vi motivet för den sista
satsen, “Den stora porten i Kiev”, också en av Hartmanns bevarade tavlor, som konstnären
av praktiska skäl måst spegelvända.