fritiofs-saga-2018-2019__01__Fritiofs_saga_Julia_Sporsen_som_Ingeborg_Ann-Kristin_Jones_som_Guatemi_Mats_Almgren_som_Kung_Helge_och_Carl_Ackerfeldt_som_Kung_Ring__Tilo_Stengel_webb

“Fritiofs saga”. Opera i tre akter av Elfrida Andrée (1841–1929). Libretto Selma Lagerlöf efter Esaias Tegnérs diktepos.Julia Sporsén som Ingeborg, Ann-Kristin Jones som Guatemi, Mats Almgren som Kung Helge och Carl Ackerfeldt som Kung Ring. GöteborgsOperan 8–15 mars 2019 – foto: Tilo Stengel