Die_Kapelle002_webb

På landsbygden i ’Frankenland’ några tiotal kilometer utanför Nürnberg sommaren 1987. Uppvisningsdans av det exilfinska folkdanslaget Hermiina från Fürth. Det ’skandinaviska’ spelmanslaget ”Hermiinan pelimanit” leds av Ingemar (Schmidt-)Lagerholm med tvärflöjt i stället för taktpinne. Musikanterna är skandinavistik-studenter från universitetet i Erlangen. Två fioler döljer sig till vänster. Klarinett, keyboard (Astrid Haugland) dragspel, gitarr, cello och kontrabas.