inledningen_till_fantaisie_webb

Fig. 15. Jean Kullin, inledningen till Fantaisie sur “La chanson de Wermelande” från 1840-talet. SMB