Lindenberg_Player_Piano_postcard_640

Ett reklamvykort för The Columbus Piano Co., Columbus, Ohio, med reklam för Lindenberg Player Piano. Datum: 1904 – 1915. Damen vid pianot driver instrumentet med hjälp av trampor och har händerna på spakarna för att styra klang och tempo. Om man monterade bort tramporna kunde man spela på instrumentet som på ett vanligt piano. Wikimedia Commons.