Stravinsky_Craft_Finland_1961_BOK_1024

Bilden till vänster: Stravinskij (med hatt) i samtal med Kai Maasalo (i mitten) och Robert Craft vid ett besök i Finland 1961. Bilden till höger: Omslaget på boken ”memories and commentaries” av Stravinskij och Craft. (Public Domain)