Frågor till innehåll på vivaopera

Testa dina opera-kunskaper

AV: Ingemar Schmidt-Lagerholm

1) Vinjettens notcitat

a) identifiera citatet – ur vilken opera?
b) hur benämns denna föredragsstil?
c) vilka namn har operans båda protagonister?
d) hur stavas dessa namn på ordinarie tyska?
e) varför passar vinjetten till just en blogg som www.vivaopera.se

2) Adams, äreräddaren

a) John Adams är mer spelad i Finland än i Sverige. Med vilka verk?
b) Vilken Pucciniopera ligger i handling nära ett komponerat verk av Adams?
c) På vilket sätt kontrasterar porträtten av maktens hustrur mot vad som i sådana fall är brukligt?
d) Välj med motivering ett favoritavsnitt ur operan
e) ”Harmonielehre” heter ett orkesterstycke av John Adams. På vilket sätt kan det knytas till bloggens vinjett?

3) Idomeneo (Storsvenska tenorer)

a) Av Mozart, flest operor på tyska eller på italienska?
b) En av operans damer förekommer även i en opera som anses ha den dittills allra största orkestern. Vem?
c) Till vilket land hör ön Kreta i dagens värld?
d) Neptunus är romerska namnet på en i operan nämnd gestalt. Vilken?
e) Regissören Hans Neuenfels har gjort ”skandal” med just Idomeneo. Hur då?

4) Parsifal (sexualiteten)

a) Hur spelades Parsifal i Stockholm genom flera decennier?
b) Vilken av operans akter är kortast? c) Under repetitioner lade Wagner till extra musik i förvandlingsscenerna? Ett talande textcitat belyser detta. Hur lyder det?
d) Syberbergs film. På vilken scen ägde inspelningarna rum?
e) Med vilken formulering utsäges att Kundry också kan tolkas som Parsifals mor?

5) Barberaren.

a) Från vilken landsortstidning var det  gulnade utklippet?
b) ’falsk anklagelse’ heter på latin calumnia. Vad heter det på italienska?
c) ”Italienskans ’buona sera, mio signore’  hur lyder det in den av Gademan anförda versionen?
d) I oktober 2016 ledes Barberaren i Stockholm av en kvinnlig dirigent. Från vilket land är hon?
e) Alceo Galliera dirigerar en stereoinspelning. Vem sjunger där Rosina?

6) Tala om sång (Nils-Göran Olve)

a) Det som kan formuleras i ord, vilken kunskapstyp är det?
b) Vilket namn bär numera tidskriften Musikdramatik?
c) Vad är det avgörande för de flestas upplevelse av opera?
d) Vilka är de tre nivåer på vilka sång kan analyseras?
e) I vilket avseende är Marlene Dietrich och Zarah Leander bra sångare?

7) Opera’s  Top Twenty

Listan borde ha tjugo kompositörsnamn. Men hur många till antalet är de i själva verket?

SE facit: