blowing_in_the_wind_1600

Engström: Vi gör musik (1970) ger i sin stora ringpärmsvolym ett skelett för amatörarrangemang av ”Blowin’ in the wind”. Sången kan instrumentdubbleras samt förses med en andrastämma delvis i terser. De anförda ackorden ger kött åt andra instrument. Basens jämna fjärdedelar kan anförtros en bastuba.