siegfried_w001b

Bilden är från s.185 i standardverket om Siegfried Wagner av Peter P Pachl: Siegfried Wagner, Genie im Schatten. (1988) ISBN 3-485-00576-2. Texten av Pachl kommenterar ej alls bilden. Man kan på mer än sekellångt avstånd finna bilden från ”DER KOBOLD” svårtolkad. Lämnad utan verklig kännedom om bildens proveniens kunde man hävda att det skulle röra sig om ett nidporträtt. Visar bilden månne en förvirrad Kobold = ’hustomte’ > ’tönt’ i ett allmänt obehagligt sammanhang? Jämför det svenska uttrycket ’ha tomtar på loftet’. (ISL)