siegfried_w002_compri

(Från sid.485 i nämnda bok av Pachl)

Ludwig Bechstein var en flitig bibliotekarie i Meiningen som vid 1800-talets mitt gav ut ett otal samlingar med sagor och sägner, parallellt med de numera kändare sagoåterberättarna Bröderna Grimm. Från denne kommer ytterligare ett spår hos Siegfried Wagner. Det gäller framförallt hans operor ”Der Heidenköning” och ”Der Schmied von Marienburg” (dagens polska Malbork). Här tangeras motsättningarna mellan den framträngande ’Tyska Orden’ som med svärd och bibliska handelsavtal under flera århundraden slår sig fram för att göra de baltiska folken påvekristna. Såsom balter räknas då inte bara letter och litauer utan även pruserna. Och just pruserna var ett folk som dog ut på 1600-talet, men vars namn lever kvar i helt andra sammanhang såsom Preussen, preusseri . Operan ”Der Heidenkönig” (Hednakungen) av Siegfried Wagner mynnar ut i en vy med en identifierbar litauisk kulle ROMBINAS på norra sidan av floden Nemunas. Till denna kulle har operans pruser dragit sig för att offra till guden PERKUNAS. I skandinavisk asatro motsvarar detta krigsguden Tor. Blott finnarna säger fortfarande Perkele. (ISL)

(Från sid.485 i nämnda bok av Pachl)

Ludwig Bechstein var en flitig bibliotekarie i Meiningen som vid 1800-talets mitt gav ut ett otal samlingar med sagor och sägner, parallellt med de numera kändare sagoåterberättarna Bröderna Grimm. Från denne kommer ytterligare ett spår hos Siegfried Wagner. Det gäller framförallt hans operor ”Der Heidenköning” och ”Der Schmied von Marienburg” (dagens polska Malbork). Här tangeras motsättningarna mellan den framträngande ’Tyska Orden’ som med svärd och bibliska handelsavtal under flera århundraden slår sig fram för att göra de baltiska folken påvekristna. Såsom balter räknas då inte bara letter och litauer utan även pruserna. Och just pruserna var ett folk som dog ut på 1600-talet, men vars namn lever kvar i helt andra sammanhang såsom Preussen, preusseri . Operan ”Der Heidenkönig” (Hednakungen) av Siegfried Wagner mynnar ut i en vy med en identifierbar litauisk kulle ROMBINAS på norra sidan av floden Nemunas. Till denna kulle har operans pruser dragit sig för att offra till guden PERKUNAS. I skandinavisk asatro motsvarar detta krigsguden Tor. Blott finnarna säger fortfarande Perkele. (ISL)