Wagners Ring ur dansk synvinkel

I biblioteket till Rundetaarn i Köpenhamn, några hästslingor upp. Ingemar Schmidt-Lagerholm (tv), Henrik Nebelong (th) Den 9 oktober 2008, vid utgivandet av Henrik Nebelongs drygt 500-sidiga Wagnerbok.
I biblioteket till Rundetaarn i Köpenhamn, några hästslingor upp. Ingemar Schmidt-Lagerholm (tv), Henrik Nebelong (th), den 9 oktober 2008, vid utgivandet av Henrik Nebelongs drygt 500-sidiga Wagnerbok. Foto: Astrid Haugland

År 2008 gav Henrik Nebelong ut sin stora Wagnerbok på danska. Men redan 2003 kom från hans hand “Wagners Ring – en introduktion”. Ur denna skrift om innehåll och musik i Wagners Ring följer här i danskspråkigt original två kapitel. Först “En inledning, der begynner med slutningen” (sid 7-17) därpå “Om Ringens musik” (sid 48-55).