Nebelong_2008

I biblioteket till Rundetaarn i Köpenhamn, några hästslingor upp. Ingemar Schmidt-Lagerholm (tv), Henrik Nebelong (th) Den 9 oktober 2008, vid utgivandet av Henrik Nebelongs drygt 500-sidiga Wagnerbok. Foto: Astrid Haugland

I biblioteket till Rundetaarn i Köpenhamn, några hästslingor upp.
Ingemar Schmidt-Lagerholm (tv), Henrik Nebelong (th)
Den 9 oktober 2008, vid utgivandet av Henrik Nebelongs drygt 500-sidiga Wagnerbok. Foto: Astrid Haugland