Puccinis “Madama Butterfly” (1904) Några rader av ISL

En barnlös amerikansk officersfru anlitar en japansk geisha som surrogatmamma. Adekvat sammanfattning eller vantolkning? Handlingen i Madama Butterfly tilldrager sig i Nagasaki.
Här följer fem punkter om Nagasaki.

TEXT: Ingemar Schmidt-Lagerholm

I nära 260 år – från allra första början av 1600-talet till slutet av 1850-talet var Japan stängt och slutet.

1) Nagasaki ligger i en skyddad vik på insidan av Japanska fastlandet och vätter alltså mot Korea, inte mot Stilla Havet och USA.

2) Nagasaki (9 augusti 1945) och Hiroshima i Japan drabbades av förödande atombomber, varmed USA önskade avsluta andra världskriget.

3) 1928, drygt två decennier efter tillkomsten av Puccinis opera, kom en amerikansk så kallad TinPanAlley-låt med titeln Nagasaki och med text utan någon starkare anknytning till vare sig Japan eller denna stad. Melodin har använts av många jazzmusiker. Louis Armstrong, Benny Goodman.

4) Till Tokyos skyddade hamn på utsidan av Japan anlände den 31 mars 1854 den amerikanske kommendören Matthew Perry med tre svarta kanonbåtar och tvingade med militärt hot Japan att inom ett år öppna sina hamnar för internationell sjöfart. Den påtvingade öppningen verkställdes.

5) I slutet av 1500-talet hade spanjorerna ockuperat den inte långt från Japan belägna ögrupp som ännu efter dåvarande spanske kungen benämns Filipinerna. Japans omedelbara militära motåtgärd var att stänga landet för utländsk sjöfart. Ingen japansk fiskare tilläts bygga fartyg dugliga för annat än helt kustnära fiske. Inga utländska fartyg släpptes fram mot den väl bevakade japanska kusten. Just Nagasaki blev ett undantag. I hamnen byggdes en konstgjord ö och dit släpptes endast holländska fartyg. Besättningarna fick ingalunda gå iland annat än på ön. Men blev under de månader de låg för lossning och lastning på alla sätt och vis mycket väl trakterade.

Nog borde Puccini ha känt till punkterna 4 och 5. Det var och är i Japan fullt lagligt och helt konventionellt att en individ bekänner sig till mer än en religion.
Från dessa sekler med förbindelser mellan öbesökande japanskor och holländska sjömän   – hur många japaner finns med hollänskt påbrå? Varför är det så demonstrativt vitt runt Pinkerton?   – skeppet, uniformen.