Rossini: Askungen (La Cenerentola)

Söndagen den 17 december ger vivaopera.se som videoseans en televiserad föreställning från Drottningholm 1985

Anmälan per obligatoriskt mejl till info@vivaopera.se .
Begränsat antal platser.

Plats: Villa Vodano, Vrånvägen 1A, Tullinge

Den föraktade styvsystern (sorellastra) som triumferar över sin styvfader men som hos Rossini också förlåter honom. Hade denna askunge verkligen skor    – höger eller vänster –   av bräckligt glas när hon beträdde prinsens eleganta balsal.

Detta är en fråga som nästan alltifrån traditionens begynnelse har följt Askungesagan. Eller var materialet möjligen exklusivt läder?  (Jämför då med glacéhandskar.) När helst genom sekler då motivet dyker upp   – i Napoli (Giambastista Basile 1634, i 1700-talets upplysta Frankrike (Perrault), i grymmare tysk artonhundratalsvariant (Grimm) –  så finns här en tänkbar tagg. Balskor av bräckligt glas? Att sticka sig på? Att trampa sönder? I utformning såsom äkta italiensk ’opera lirica’ (anno 1817) av Rossini (från adriatiska Pesaro) skall egentligen intet vara till förtret. En armprydnad är i stället hymens ljuva band, och glasproblemet blir som bortopererat.

Den 18 december 1957 var Ingemar en lundastudent som hade tagit sig över sundet för att med den fenomenala Else Margarete Jeppesen i huvudrololen   uppleva ”Askepot” i Kongens by på Det Kongelige Teater. En mezzosångerska med fullt hörbar glansfull koloratur i originalläge. Dirigent vid detta event var Bruno Bartoletti, känd även annorstädes.

Else Margaretes rykte nådde även centralare Sverige. Sveriges Radios bok ”Opera” (1966)  av Rabe – Hellquist – Estreen har följande text på sidan 317: ”På Det kongelige teater i Köpenhamn hör Askungen   – kallad Askepot –  sedan några år tilbaka till de mera betydande  repertoarverken. Här är det Else Margarete Gardelli som gör framförandet möjligt.” Och se! här var det med ett annat i denna genre känt dirigentnamn.

Rossinis Askungen (La Cenerentola) i regi av Lindy Hume, på Kungliga Operan hösten 2017. På bilden: Johanna Rudström (Angelina/Askungen) Ole Aleksander Bang (Don Ramiro). Foto: Sören Vilks

Läs Camilla Lundbergs Scenrecension: En mänsklig ”Askungen” på Operan  Dagens Nyheter, 2017-11-26

Videoseans hos vivaopera.se

Askungen    – det vill säga Rossinis opera La Cenerentola –    ges för närvarande i december 2017 såväl helt på riktigt hos Kungliga Operan i Stockholm (se bild ovan) och som videoseans hos bloggen www.vivaopera.se i Tullinge.

Den blivande operachefen fick helt vänligen en knäpp på näsan. Hur det gick till kommer att avslöjas hos bloggen www.vivaopera.se vid videoseans söndagen 17 december börjande kl 17:00.

Söndagen den 17 december 2017 kl 17:00 inbjuder bloggen www.vivaopera.se  till videoseans i Tullinge med Askungen (La Cenerentola) av Rossini. Det blir italiensk sång med utmärkt svensk textning i en föreställningsfilm, ursprungligen en god VHS-upptagning, från Drottningholmsteatern 1985. Medverkande är bland andra Sylvia Lindenstrand, Birgitta Svendén, Erik Sædén, Arne Tyrén, Carl Johan Falkman.  Artisteri saknades inte heller på den tiden.  Prinsen spelas skickligt av en ung norsk tenor, Tom Børge Martinsen, som nästan direkt ’försvann’ till Dreeesden.

Obligatorisk anmälan per mejl  till info@vivaopera.se  varigenom hos bloggen för detta tillfälle bildas ett ’slutet sällskap’.
Avgift SEK 100:- vilket inkluderar restaurangsmörgås (ost) samt dryck (saft, mjölk, pulverkaffe eller te).

Bloggen www.vivaopera.se erlägger STIM-avgift.


Ljudfilerna nedan är från ett vinylalbum dirigerat av Claudio  Abbado 1971 med Teresa Berganza (Cenerentola), Luigi Alva (Ramiro) och Ugo Trama (Alidoro).

Skivsida 1
Skivsida 2
Skivsida 3
Skivsida 4
Skivsida 5
Skivsida 6
Två sångtexter

Cenerentola No 7b   ”Là del ciel nell’arcano profondo”
Alidoro   – filosofo, maestro
(Alidoro, bariton, är huslärare, informator hos prins Ramiro)

Svensk översättning “ord för ord” av Ingemar Schmidt-Lagerholm

Av den italienske musikologen Alberto Zedda (i häftestext till vinylalbum, anno1972) anges följande för Rossini: La Cenerentola No 7b:

Vid den hastigt hoprafsade premiären för Roma (Teatro Valle) januari 1817 sjöngs på nummeroperans position 7 en aria som inte var komponerad av Rossini. Till en repris i december 1820   –  också i Roma –    skapade Rossini själv för bassångaren Gioachino Moncada den väsentligen mera virtuosa ”Là del ciel nell’arcano profondo”  (alltså ny text och ny musik). Innehållet är att protagonistan (Cenerentola / Angelina) bör kunna känna sig lugn. Enligt informatorn skall hon framgent slippa sitta i aska och smuts samt ej heller behöva springa ärenden åt sina halvsystrar.
Alidoro: ”Là del ciel nell’arcano profondo”

Musiken återfinns vid tidpunkten 15m37s in på det tredje ljudspåret
(sks 3: 15m37s)

  01 Là del  ciel(o) nell’arcano profondo,
     Därborta i himlavalvets hemliga djup
  02 del poter(e) sull’altissimo trono
     på maktens riktigt höga tron
  03 veglia un Nume, signore del mondo
     vakar en gudomlighet, (en) härskare över världen,
  04 al cui piè (piedi) basso mormora il tuono.
     vid vars fötter dovt grymtar åska.
  05 Tutto sa, tutto vede e non lascia
     han vet allt, han ser allt och han tillåter inte
  06 nell’ambascia perir(e) la bontà.
     att genom ångest skulle försvinna godheten.
  07 Fra la cenere, il pianto e l’affanno
     i aska, i gråt och i ängslan
  08 ei ti vede fanciulla innocente,
     han dig ser (du) oskyldiga lilla flicka,
  09 e cangiando il tuo stato tiranno
     och medan han ändrar din grymma belägenhet
  10 fra l’orror(e) vibra un lampo innocente.
     bland (all) skräck fladdrar en oskuldens glimt.
  11 No, no, no, non temer(e).
     Nej, nej, nej, var inte rädd.
  12 Si è cambiata la scena:
     Scenen har bytts ut:
  13 La tua pena cangiando già va.
     Din smärta förändrar sig och ger sig nu av.
  14 Un crescente mormorio,
     Ett stigande mummel,
  15 non ti sembra d’ascoltar(e)?
     tycker du dig inte höra (det)?
  16 Ah, sta lieta: il cocchio mio
     Var glad (och lugn): det är min vagn
  17 su cui voli a trionfar(e)!
     med vilken du skall flyga (fram) i triumf!
  18 Tu mi guardi?
     Du tittar på mig?
  19 Ti confondi?
     Blir du konfunderad?
  20 Ehi, ragazza, non rispondi?
     Men, (min) flicka, svarar du (då) inte?
  21 Sconcertata è la tua testa
     Ditt huvud är (väl) förvirrat
  22 e rimbalza qua e là,
     och (det) vinglar hit och dit,
  23 come nave in gran(de) tempesta,
     såsom (ett) fartyg i stor storm,
  24 che di sotto in su sen va.   / se ne va /   (andarsene)
     vilket nerifrån och upp rör sig bort.
  25 Sì, sì. Ma già il nembo è terminato,
     Ja, ja. Men ovädret är förbi,
  26 scintillò serenità.
     lugn och ro har brett ut sig.
  27 Il destino s’è cangiato:
     Ödet har förändrats:
  28 l’innocenza brillerà.
     Oskulden skall lysa (med sin seger)

Fine dell’aria d’Alidoro


Cenerentola atto secondo No 11 Ramiro: ”Si ritrovarla io giuro”

Göran Gademans Operahistoria sid 166: “Inte minst prinsens tenorparti är ohyggligt krävande, bland annat har han en aria med fyra höga c:n.”

Musiken återfinns på det femte skivspåret från tidpunkten 08m02s
(sks 5: 08m02s)
R= recitativ, talsång: handlingen, berättelsen (narrationen) förs frammåt
A= aria, melodi (med utsmyckning, koloratur): själva handlingen står stilla

 R01 Dandini:
Eh! dico che da principe
        Jo, jag säger att från (att ha varit) prins
 R02 sono passato a far da testimonio.
        har jag fått uppdraget att vara bröllopsvittne.
 R03 Ramiro:
  Eh allor(a), se non ti spiaccio
        Jo nu, om du inte misstycker,
 R04 allor(a) m’avrai.
        nu skall du få mig (i en ny roll)
 R05 Quali accenti son(o) questi ?
        det blir väl den här tonvikten ?
  (scopre Alidoro)     (upptäcker A.)
 R06 Ah! il mio sapiente
      Aha! min vise informator (och)
 R07 venerato maestro. Il cor m’ingombra    (‘cuore’)
       värderade huslärare. (Mitt) hjärta blir laddat
 R08 Misterioso amore. Che far degg’io ?
       med (en) mystisk längtan. Vad skall jag ta mig till ?
 R09 Alidoro:
  Quel che consiglia il core.    (’cuore’)
        (Du skall göra det som) hjärtat råder dig till.
 R10 Ramiro a Dandini      (R. till D.)
  Principe più non sei: di tante sciocche
        Du är inte längre prins: från alla dessa dumheter
 R11 si vuoti il mio palazzo.
       skall min boning tömmas.
 R12 (chiamando i seguaci che entrano)
     (ropar till de följeslagare som kommer in)
  Olà, miei fidi.
       Lyssna, mina trogna vänner.
 R13 Sia pronto il nostro cocchio, e fra momenti
       Se till att vår droska är beredd, och i detta ögonblick
 R14 così potessi aver(e) l’ali dei venti.
     så här kunde jag få vindarnas vinge.
A01 Sì ritrovarla io giuro.
       Jag svär på att jag skall återfinna henne.
A02 Amore, amor(e) mi muove:
       Det är kärlekskraft som driver mig:
A03 se fosse in grembo a Giove
      även om (hon) skulle vara i (gammelguden) Jupiters grepp
A04 io la ritroverò.
      så skall jag återfinna henne.
A05 (contempla lo smaniglio) (han betraktar armbandet)
  Pegno adorato e caro
       (En) dyrbar pant som jag dyrkar
A06 che mi lusinghi almeno.
       som (därtill) lockar och förleder mig.
A07 Ah, come al labbro e al seno
       Å, hur mot läpp och mot bröst
A08 come ti stringerò !
       jag trycker dig !