Dieselbilen, när vinner den?

SISTA ORDET OM DIESELMOTOR HOS PERSONBILAR KAN OMÖJLIGEN VARA SAGT.

TEXT: Ingemar Schmidt-Lagerholm

Uppslagsboken heter ”Nordisk familjebok” eftersom den koncipierades medan Sverige och Norge ännu hade en fungerande union. Encyklopedins andra upplaga är den berömda ”Ugglan” med många bevingade formuleringar. Den tredje upplagan kom från 1924 till 1940. Onödigt ringaktad. Övertaget faktiskt från första upplagan står där följande om el-bilar, uppslagsord ’automobil’, citat från 1924.

De elektriskt drivna automobilerna erhålla sin ström från en förut laddad ackumulator. En elektrisk motor är givetvis idealet för en automobil: lättskött, enkel, ofarlig, renlig, tystgående, lätt reglerbar i fråga om hastigheten. Ackumulatorn måste dock laddas om efter en väglängd om 70 à 80 km och är ganska tung. I Amerika finns laddningsstationer, där ackumulatorerna kunna utbytas mot nyladdade, men icke så i Sverige, där de elektriska bilarna därför ej ännu lämpa sig för längre färder. Uteslutet är emelletid ej, att detta slag av automobiler i en framtid kommer att framgångsrikt tävla med de explosionsmotordrivna.

Nota bene ovanstående formulerat långt för 1924. Man häpnar över hur lite som har skett på över ett sekel. Inget krångel med växellåda, automatväxel för alla. Skall man verkligen börja tro på elaka rykten om att etablissemanget ’world-wide’ för oljeutvinning aktivt har hindrat el-bilens avancemang.

Men så var det också det där med att en riktigt SCR-renad diesel knappast är miljöfarligare än en bensinbil.Ty den ger då mycket begränsat ifrån sig av kvävemonoxid vilket är det i trånga städer farliga. Ej heller är då dieseln märkvärdigt farlig för landsbygens miljö. Släpper ut ringa mängd kvävedioxid. Dieselmotorn bör alltså exempelvis ha två så kallade katalysatorer.

Bland storentreprenören Rudolf Diesels många företag är det väl främst MAN som har hållit sig in i våra dagar. Och där är numera i högsta grad Södertälje-Scania involverat. Initialerna stod för Maschinenaktiengesellschaft Augsburg – Nürnberg. Men för närvarande är det München, Leipzig och Södertälje som gäller, säger min son Rolf som pendlar just sålunda.

Och så var det det där med verkningsgrad. Därmed avses förhållandet mellan nyttiggjord och tillförd energi i ett system. Jag får fram siffror som tyder på att en bensinmotor kan ha verkningsgrad på sällan överstigande 55%, medan dieselns verkningsgrad är väsentligen mycket högre med kanske drygt 80% och mer därtill. Kort uttryckt: man kör längre med mindre i tanken. Det är också därför som den nyaste tekniken för väldigt stora oceangående lastfartyg är omkonstruerade dieselmotorer med mycket hög verkningsgrad. Åtminstone där kommer konceptet absolut att leva vidare.

Skall fatta oss kort om biografin. Rudolf Diesel var med tyska föräldrar född år 1858 i Paris och försvann femtiofemårig från ett passagerarfartyg i Engelska kanalen den 29 september 1913 på färd från belgiska Antwerpen till engelska Harwich. Åtskilliga indicier talar för suicid. Ingen verklig gåta. (Se Köhler, 2015 sid 208.) Däremellan var Diesel på svårkomprimerbar pendling mellan olika större och mindre kontintaleuropeiska metropoler.

Några ord om den praktiska humanfilosofi som Rudolf Diesel utvecklade i en traktat på 124 sidor, tryckt 1903 och benämnde ”Solidarismus” Natürliche wirtschaftliche Erlösung des Menschen (Människans naturliga hushållande och varuutbyte). Rudolf Diesel kan här ha haft utopiska socialister såsom föregångare: Saint-Simon, Owen, Fourier. Och här bland Saint-Simonister finns plats för en fransk komponist vid namn Félicien David (1810-1876) med kompositioner som ”Danse des astres” (Stjärnornas dans) och ”La Ruche harmonieuse” (Den harmoniska bikupan). Félicien Davids operor spelades i Stockholm under 1800-talet.

I själva verket är jämförelsen med en bikupa central i Rudolf Diesels traktat ”Solidarismus”. Jag citerar redan från sidan 20: ”Bikupor är företag, som har till mål att utesluta vinstdrivande. De samlade bidragen skall fördelas som lön till de enskilda bina. Genom riktig organisation av arbetet och egendomsgemenskap skall binas inkomster höjas, utgifterna minskas och allas materiella behov fullständigt eller på fullständigast möjliga sätt tillfredsställas.” Nu är inte detta så väldigt avlägset från klassisk marxism: ”Åt var och en efter behov, av var och en efter förmåga.”

En solidaristisk hushållning och marknad, där arbetarna själva organiserar finansiering, produktion och fördelning av varor under hänsyn till varandra. Och säkert har han gett inspiration åt Walther Rathenau (1867-1922, weimartysk finansminister, mördad av extremhöger) och för att gå till Sverige, Rudolf Meidner (1914-2002). ”Löntagarfonder …” Finansministern Kjell-Olof Feldt som på en omsusad lapp den 20 december 1983 skrev: ”… är ett jävla skit, men nu har vi baxat dom ända hit.” En realpolitiker avfärdar en utopi. Positivt eller negativt om Rudolf Diesel.

SISTA ORDET OM DIESELMOTOR HOS PERSONBILAR KAN OMÖJLIGEN VARA SAGT.

Rudolf Diesel
Litteratur:
 • Rudolf Diesel: Solidarismus. Nachwort von Andreas Nohl (2007), 220 sidor
  ISBN 978-3-87512-416-3
 • Horst Köhler: Rudolf Dielsel, Erfinder (2015) 228 sidor, många bilder
  ISBN 978-3-939645-57-3
 • Victor Glass: Diesel, Roman (2008) 350 sidor
  ISBN 978-3-453-40664-3
 • Kjell-Olof Feldt: Alla dessa dagar (1991), 500 sidor (se sidan 153)
  ISBN 91-1-913112-07