Dieselmotorn001_red

Dieselmotorns fyrtaktiga arbetssätt

Första takten insugningsslaget. Under kolvens nedåtgående rörelse (mot vevaxeln) insuges luft i cylindern. Andra takten, kompressionsslaget. Luften i cylindern komprimeras vid kolvens gång uppåt. Tredje takten, arbestsslaget. Bränslet insprutas, antändes, förbrinner och driver kolven nedåt. Fjärde takten. De förbrända gaserna utdrivas genom avloppsventilen.