Leta rätt på Birgit

Birgit Nilsson du minns.
Vet du var
hennes minne väl finns?

TEXT: Ingemar Schmidt-Lagerholm

Helt säkert har många lärt sig hitta vägen dit nästan ända framme vid Torekov och begynnande Kattegatt-havet. I chartrad buss eller med gps-försedd familjebil. Kanske kommer en utförligare och bättre skyltning snarast till stånd.

Måndagsmorgonen den 7 maj 2018 letade jag rätt på Birgit Nilssons barndomsgård. Något som vid detta tillfälle, utan fasta vägvisare, inte var någon given facilitet.

Leta rätt på Birgit
Finding Birgit Nilsson / Die Birgit Nilsson finden

Först gäller det att i allra nordöstligaste Skåne skilja på Ö. Karup (östra) och V. Karup (västra). Ö. Karup är den den plats (vägkorsning) där skånska Hallandsåsens nordsida tar vid med (slutar efter) en brant backe och autostradan på halländska flacklandet har kommit från (fortsätter till) Laholm, Mellbystrand och Halmstad. Vid Östra Karup skall man ta av västerut för att köra vidare med väldigt västlig riktning 12,4 svenska kilometrar. Nollställ trippmätaren just här. Mot Torekov.

V. Karup är ju den vanligtvis uppgivna adressen till denna ”bonnagåår”. Man bör färdas försiktigt genom de sammanvuxna samhällena Malen och Båstad och icke ta av mot de berömda ”Norrvikens trädgårdar”. Komma upp på den slingrande sträcka som har fått namnet ”Italienska vägen”. Alltjämt gäller västlig riktning på väg 115. Kör igenom ett centrum vid namn Boarp. Första gången som skylten V. Karup dyker upp så är det inget bra spår. Fortsätt ytterligare någon kilometer riktning Torekov. Det kommer strax en busshållplats med liten stil benämnd ”Birgit Nilssons museum” och du är där med gården fullt synlig upp mot vänster räknat från din egen färdriktning.

Min vägkartbok från 2016 ger inga bra upplysningar. Det som jag får fram på nätet finner jag svårtolkat i förhållande till realiteten. De facto aktualiserade gps-signaler är måhända bättre än mitt här torgförda försök till vägbeskrivning. Just omedelbart före 100-års dagen den 17 maj 2018 kan teoretiskt hela vägsträckan som genom ett trollslag vara förtydligad och korrekt utpekad. Hoppas det.

Finding Birgit Nilsson

How find the way unto Birgit Nilsson (1918-2005), the opera singer whose centenary we celebrate this year? The address is mostly given as V. Karup (V for West) in the extreme northwest of region Scania (Skåne), in utmost southern Sweden. But first you have to pass Ö. Karup (Ö for East), just immediately north of Hallandsåsen (Halland Ridge).  Because that is where you leave the highroad E6 (Malmö-Gothenburg), westwards. Let’s put the distance counter to zero here! Now 12.4 km remain to our target. All the time going west, direction Torekov.

If you use GPS you could aim for Torekov by Kattegatt. V. Karup does not work, because that’s not quite where we are going. The farmstead is called “Svenstad”. Maybe signs have been put up for the festivities this summer. So take the E6 until just precisely north of Hallandsåsen (the Halland Ridge). (Here is Skåne/Scania, not the region further north, Halland.) Drive slowly through the communities Malen and Båstad. Do not turn right at the sign “Norrvikens trädgårdar”, but left, the “Italian Road”. To Boarp and straight ahead. At Boarp, do not follow the sign V. Karup. After a few kilometres more you find a bus stop “Birgit Nilssons museum”. Here you are. The big farm “Svenstad” is on the left hand side of your direction.

The farm is on highland, which continues Hallandsåsen (the Halland Ridge) onto the peninsula “Bjärehalvön” with highly productive clay soil. Like in so many other countries in the early 1800s the authorities repartitioned the land here. Farm villages, with a forge or a blacksmith for the care carriages and shoeing of horses in the middle and surrounded by fragmented lots of land, were no longer allowed. They were replaced by coherent plots of land, and farmhouses were relocated unto the new land of each farmer from the the former, now destroid, village.

The social community was not respected. For higher efficiency farmers were forced to move out in order to cultivate a larger surface. At the present further steps in this direction have been taken. Many farms no longer operate as separate entities. One single farm with most modern equipment manages a giant area which used to belong to many farmers. In the empty houses metropolitans move in, and the space is used for vacation or by retired couples. Or for other purposes.

Die Birgit Nilsson finden.

Wie findet man den Weg zur jubilierenden Sängerin Birgit Nilsson (1918-2005) in Südschweden? Die meistens angegebene Anschrift für den Bauernhof ihrer Jugend ist V.Karup (V für westlich) im äußersten Nordwesten der Region Schonen. Egal ob man vom Norden oder vom Süden kommt muß man aber vordem an Ö.Karup (Ö für östlich) vorbei. Ganz kurz nördlich von Hallandsåsen. Denn gerade dort biegt man von der Autobahn E6 (Malmoe-Gothenburg) in westlicher Richtung ab. Und eben hier den kleinen Kilometerzähler auf Null stellen! Die danach zurückzuerlegende Strecke beträgt genau 12,4 Km. Immer geraderaus westlich, Richtung Torekov.

Demjenigen der von Deutschland oder Dänemark kommt   – wegen Weiterfahrt nach Mittelschweden oder Nordschweden –   liegt gerade dieser Bauernhof nicht besonders abwegig. Manches spricht für diesen lohnenden “Seitensprung“. Auf dem GPS gibt es möglicherweise Torekov an der Küste von Kattegatt. V.Karup, aber, ist nicht gut, weil dort fährt man eigentlich nie hin. Wer danach quer durch Schweden Richtung Stockholm möchte, der kann unmittelbar nördlich von Halmstad diagonal durch Småland die Stadt Jönköping an der Südspitze des Wetternsees erreichen.

Der richtige Bauernhof heißt “Svenstad“. Und ist vielleicht für die Feierlichkeiten beschildert. Also, ich wiedehole, Autobahn E6 bis direkt nördlich von “Hallandsåsen“. (Hier ist nicht Region Halland sondern Region Schonen.) Langsam fahren westlich durch die Ortschaften Malen und Båstad. Beim Schild “Norrvikens trädgårdar“ nicht rechts abbiegen. Sondern links den sogenannten “Italienischen Weg“ hoch. Nach Boarp und weiter geradeaus. Hier, bei Boarp, nicht dem Schild V.Karup folgen. Nach einigen Kilometern folgt eine Bushaltestelle “Birgit Nilssons museum“. Am Ziel. Der Großbauernhof “Svenstad“ befindet sich links von der Fahrtrichtung.

Der uns aktuelle Bauernhof “Svenstad“ liegt auf einer Hochebene, die Fortsetzung des “Hallandsåsen“ auf dem Halbinsel “Bjärehalvön“ mit fruchtbarem Ton. Die Behörden haben ja durch etliche Jahrhunderte die Bauernsiedlungen reguliert. Wirschaften dicht und direkt neben einander, Äcker in radiellen Sektoren    – oder auf anderer Art und Weise organisiert, mit einer Schmiede in der Mitte bereit mit Hufeisen für die Pferde und für das Reparieren der Wagen  –    wurden Anfang des 19. Jahrhunderts nicht mehr erlaubt.

Keine Rücksicht auf das soziale Zusammensein der Bewohner. Zur größeren Effezienz mußten die Bauern zwangsweise auseinanderziehen um eine größere Fläche zu bewirtschaften. Heutzutage ist die Entwicklung um einen Schritt weiter gegangen. Viele Bauernhöfe sind als Wirtschaftseinheiten stillgelegt. Von einem einzigen Hofe aus wird eine Riesenfläche mit modernsten Maschinen gepflegt und geerntet. In die räumigen leeren Häuser ziehen Großstädtler ein. Als Sommerhaus oder ganzjährlich für Rentnerpaare. Oder zum anderen Zwecke.

Der Name “Svenstad“, nicht etwa ‘Sventorp‘, deutet möglicherweise darauf hin, daß sich hier das Zentrum befand eines nicht Flurbereinigten Dorfes. Der Bauernhof von den Nilssons/Svenssons kann nicht  “sonderlich“ alt sein. Die Gebäuden dürften im heutigen Zustand um 1880 errichtet sein, nach meiner laienhaften Schätzung. Also wahrscheinlich durch die Großeltern von Birgit Nilsson.

Vägkarta ritad av Ingemar Schmidt-Lagerholm

Ett tips för dig som kommer från eller ämnar fortsätta till Stockholmstrakten: kör det som fordom benämndes “Nissastigen”, numera icke markerad med det namnet. Diagonalt från Jönköping till Halmstad. Relativt lugn trafik längs Nissans sköna dalgång.

Den för oss aktuella gården ”Svenstad” befinner sig mitt uppe på en platå av bördig lera utgörande Hallandsåsens höga fortsättning ut över Bjäre-halvön. Nu skall här inget  kvalificerat försök göras till ”svenska landsbygdens skifteshistoria” från 1700-talet och senare, något som säkert har sin motsvarighet annorstädes. Birgit Nilssons föräldragård ”Svenstad” förefaller var ett nog så tydligt exempel på det skånska enskiftet. Böndernas sociala gemenskap – drygt halvdussinet gårdar intill varandra med en smedja i mitten för hästskoning och vagnreparationer – bröts tämligen brutalt upp till enskilt liggande gårdar med nära kilometern till nästa gård.

Bönderna tvingades alltså vid början av 1800-talet flytta ut till nybyggda gårdar, vilka lades i mitten av respektive markstycke. Effektivare jordbruk. Det sociala fick folket sköta självt. Sedan åtskilliga decennier tillbaka är numera dessa enskilda kvarvarande gårdar ytterligare mekaniserade och effektiviserade. En ensam bonde med högteknologiska maskiner och specialhjälp sköter själv marken till ett flertal nedlagda gårdar i sin omgivning. De nedlagda gårdarna tas i besittning av bilburna storstadsbor: rymlig fritidsbostad eller åretrunt för pensionärer.

Enskilda äldre helt oskiftade byar finns droppvis i vårt avlånga land. Ett exempel är Karbenning i norra Västmanland på gränsen till Dalarna och 15 km öster om Fagersta.

År 1984 – vid 66 års ålder – drog sig Birgit Nilsson efter världssuccéer och sedermera  lugnare konserterande med pianisten Lars Roos (Jag upplevde den konstellationen i ett lättare program vid Dalarnas Nås i september 1986) – efter hand tillbaka. Föräldragården ”Svenstad” ärvde hon år 1973 och använde temporärt som ’sommarställe’.Vid dödsfallet den 25 december 2005 bodde hon i Bjärlöv utanför Kristianstad, icke på Bjärehalvön men väl i Skåne.

Född var hon den 17 maj 1918.

Ingemar Schmidt-Lagerholm 180510Ur Birgit Nilssons repertoar:

del a) Längd 24:26
Mozart: Or sai chi l’onore (Don Giovanni); Heinz Wallberg 1958 (02m58)
Beethoven: Ah perfido; Heinz Wallberg 1958 (13m17)
Beethoven: Abscheulicher; Heinz Wallberg 1958 (07m40)

del b) Längd 22:39
Beethoven: Die Trommel gerühret; Otto Klemperer 1956 (03m03)
Beethoven: Freudvoll und leidvoll; Otto Klemperer 1956 (01m54)
Weber: Ozean; Heinz Wallberg 1958 (08m46)
Weber: Wie nahte; Robert Heger 1969 (08m24)

del c) Längd 29:15
Wagner: Holländer; Leopold Ludwig 1957 (08m37)
Wagner: Tannhäuser; Leopold Ludwig 1957 (05m14)
Wagner: Lohengrin; Leopold Ludwig 1957 (05m45)
Wagner: Rienzi; Colin Davis  1971 (08m52)

del d) Längd 33:52
Wagner: Die Feen; Colin Davis 1971 (11m55)
Verdi: Ballo Ecco; Leopold Ludwig 1957 (08m07)
Verdi: Aida Ritorna; Zubin Mehta 1967 (06m46)
Verdi: Qui Radames; Zubin Mehta 1967 (06m17)