“Ringen”: Vi väljer Valkyrian

Vereint sind Liebe und Lenz! (Sammanflätade är kärlek och vår!) Ur Siegmunds Vårsång.

Astrid Haugland förfärdigade i början på 00-talet ett antal keramikkfiguriner med motiv från operans värld: “The Rake’s Progress” av Straviskij, Beethovens Fidelio. Wagners Ring blev härvidlag en torso. Men Nornorna finns ju att beskåda vid bloggens kapitel Götterdämmerung, och här är ett bakomslingrat par väl så intensivt som några Valkyrians wagnertvillingar framifrån.

Siegmunds Vårsång (Winterstürme wichen)

“Den danske Wagnertenoren Lauritz Melchior (1890-1973) sjöng med den allra största ära världens operascener runt: Lohengrin, Parsifal, Siegmund, Tristan   – inte lika gärna och mera sällan Siegfried.

Här följer två gånger en treminutare som är Siegmunds Vårsång (Winterstürme wichen): först 1921 (2’56”) anonymt någonstans i Danmark på danska utan de elektriska mikrofoner som kom i bruk omkring år 1925. Därefter Köpenhamn 1960 med Thomas Jensen.

Två ggr Winterstürme med Lauritz Melchior

000 Översättning Sven Lenninger 2005
Sieglinde // Siegmund
001 Ha wer ging? Wer kam herein? // Keiner ging, doch einer kam:
Ack vem gick? Vem kom in? // Ingen gick, men en kom:
003 siehe der Lenz // lacht in den Saal;
Se våren trädde // i salen in.
005 Winterstürme wichen // dem Wonnemond,
Vinterstormar har vikt undan // för glädjens månad,
007 im mildem Lichte // leuchtet der Lenz;
med stilla ljus // lyser våren.
009 auf linden Lüften // leicht und lieblich,
Med milda vindar // lätt och smeksamt,
011 Wunder webend // er sich wiegt;
undergörande // vaggar den fram.
013 durch Wald und Auen // weht sein Athem,
Genom skog och mark // fläktar hans anda,
015 weit geöffnet // lacht sein Aug‘.
vidöppet // strålar hans öga.
017 Aus sel’ger Vöglein Sange // süß er tönt,
Av lyckliga fåglars sång // ljuder han sött,
019 holde Düfte // haucht er aus;
sköna dofter // andas han ut.
021 seinem warmen Blut entblühen // wonnige Blumen,
Ur hans varma blod // spirar ljuva blommor,
023 Keim und Sproß // entsprießt seiner Kraft.
groddar och skott // alstrar hans kraft.
025 Mit zarter Waffen Zier // bezwingt er die Welt;
Med milda vapen rustad // betvingar han världen.
027 Winter und Sturm wichen // der starken Wehr:
Vinter och stormar har vikt // för hans staka värn –
029 wohl mußte den tapfren Streichen // die strengen Türe auch weichen,
nog måste de tappra slagen // också få de bistra dörrar att vika,
031 die trotzig und starr // uns  – trennte von ihm –
som trotsigt och envist // har skilt oss från honom.
033 Zu seiner Schwester // schwang er sich her;
Till sin syster // har han svingat sig hit;
035 die Liebe lockte den Lenz; // in unsrem Busen barg sie sich tief:
kärleken lockade våren – // i våra bröst dolde den sig djupt,
037 nun lacht sie sich selig dem Licht.
nu ler den sig lycklig i ljuset.
038 Die bräutliche Schwester // befreite der Bruder;
Brodern har befriat sin syster // och tagit henne till brud;
040 zertrümmert liegt // was je sie getrennt;
det som har råkat skilja dem // ligger i spillror;
042 jauchzend grüßt sich // das junge Paar:
Det unga paret // hälsar jublande varandra;
044 vereint sind Liebe und Lenz!
sammanflätade är kärlek och vår!

Ingemar Schmidt (-Lagerholm) analyserar och jämför
innehåll och musikalisk gestaltning i en rad Valkyrie-inspelningar av olika årgångar.

Ett radioföredrag om Walküre, SR P2 den 13 maj 1963.
Producent var Ingemar von Heijne. Längd 29:55.
(Programmet hade även ett debutinslag av Janos Solyom.)

 

 


Synopsis in English

To ensure the protection of Valhalla, Wotan has fathered nine warrior daughters – Valkyries – by Erda. These women also bear the bodies of fallen warriors to Valhalla where they, in turn, are used to defend the castle. Descending to earth, Wotan fathers Sieglinde and Siegmund in the hope that the latter might one day kill Fafner and retum the ring to the Rhinemaidens. Brother and sister are separated – Sieglinde is married to Hunding and Siegmund follows the life of a nomad.

Act I

Hunding’s forest hut, in the middle of which grows a mighty ash tree. Sieglinde is disturbed by the arrival of a dishevelled stranger, but soon they are mysteriously drawn to each other. Hunding returns and, recognizing the stranger as the murderer of his kinsmen, he challenges him to a fight, which is postponed until the following morning. Sieglinde drugs her husband and takes Siegmund over to the ash tree, in which the sword Notung has been embedded by Wotan. Siegmund extracts the sword and flees with Sieglinde, his sister and bride.

Act II

Wotan is aware that his children are running from Hunding, whom he knows will catch them. He sends his best-loved Valkyrie, Brunnhilde, to protect them and orders her to ensure that Siegmund is victorious in battle. Fricka, as the goddess of marriage, insists on Hunding’s right to vengeance and berates the incestuous union of Wotan’s children. Wotan is talked into allowing Hunding to prevail, but Brunnhilde upsets the plan by protecting Siegmund. Wotan is astonished and causes Notung to shatter, leaving Siegmund defenceless. Wotan, sickened by Siegmund’s death, strikes Hunding down. After picking up the fragments of Notung, Brunnhilde rides off with Sieglinde – hotly pursued by Wotan.

Act III

The Valkyries gather on a mountain top. They are surprised when Brunnhilde arrives carrying a woman, but refuse to offer their protection; Brunnhilde sends Sieglinde away to a forest, where she will give birth to the noblest of heroes – the son fathered by Siegmund. Wotan arrives and confronts his errant daughter. Brunnhilde defends her actions, claiming that she knew how much he loved his son. Moved by her compassion, he spares her life, but consigns her to a magic fire through which only the most noble and innocent of heroes might pass.


Följer två kompletta ‘anonyma’ versioner samt avrundning, punkt.
Innehåll avslöjas efter hänvändelse till redaktionen för www.vivaopera.se

Valkyrian (hela), version 1
AKT 1a. Längd 35:29.
AKT 1b. Längd 35:29
AKT 2a. Längd 28:25
AKT 2b. Längd 39:30
AKT 2c. Längd 26:31
AKT 3a. Längd 36:23
AKT 3b. Längd 33:00
Valkyrian (hela), version 2
AKT 1a. Längd 30:16
AKT 1b. Längd 33:18
AKT 2a. Längd 28:52
AKT 2b. Längd 29:40
AKT 2c. Längd 29:17
AKT 3a. Längd 33:14
AKT 3b. Längd 35:04
Andra aktens centrala scen: Todesverkündigung (Dödsförkunnelsen)

Längd 39:58.

Epilog

Vi gjorde som Thomas Mann när han år 1906 författade sin novell ‘Wälsungenblut’. Vi valde Valkyrian. Novellen kom ut först 1921 med bilder av Th Th Heine. Den har i många omgångar censurerats och omarbetats. Tyska Wikipedia har ett långt kapitel om detta. Namnet Walküre (Valkyrian) valde också officeren Claus von Stauffenberg för planen att den 20:e Juli 1944 befria Tyskland från Hitler.