Wagners Mästersångare – återblick på Hans Sachs 1500-tal

Inledning till en svit med Astrid Hauglands bilder från ett “Meistersingerspiel” där operasångare från 1980-talets Nürnberg i stället för Wagner sjunger och agerar enligt medeltida sångböcker.

TEXT: Ingemar Schmidt-Lagerholm
FOTO: Astrid Haugland

Wagner betecknar Mästersångarna i Nürnberg såsom en komisk opera. Den innehåller verkligen många lustiga partier och friska, omedelbara folkskildringar. Men där ryms också djupa inslag av vemodigt allvar och poetisk vishet. Icke allenast härutinnan skiljer den sig från de komiska operor man eljest känner. Den har även yttre dimensioner (en musiktid överskridande fyra timmar), som man enligt äldre begrepp inte gärna förenar med begreppet komisk opera.

Innehållet är i korthet följande. Den unge riddaren Walter von Stolzing har kommit till Nürnberg och blivit bekant med den rike guldsmeden Pogners dotter Eva. (Dubbel W som dubbel W, dvs den stolte och självsäkre Richard Wagner själv). I Nürnberg under ett diktat 1500-tal finns ett myller av personer och personligheter. Två av dessa kan antas ha judiskt påbrå. Den i så fall konverterade guldsmeden Pogner. Just Evas fader. Samt en stadsjurist vid namn Beckmesser. Denne faktiskt med sysslor och uppgifter, vilka påminner om dem som gällde för Richard Wagners egen registrerade fader. Nu skall det alltså    – egendomligt nog –   bli tävling efter urgamla medeltida sångarregler. Huvudkonkurrenter är Walter och Beckmesser. Det absurda priset är ‘Eva till brud’ (och kanske så småningom en ansenlig förmögenhet).

Huvudrollen kan på sätt och vis dock sägas innehavas av en inte på samma sätt fiktiv person: Hans Sachs som var skomakare och poet i 1500-talets Nürnberg. Hans Sachs sjunger fem högst tankeväckande monologer och hans väsen går som en röd tråd genom hela denna opera.

Mästersångarna i Nürnberg – bildsvit

Men här ska vi istället koncentrera oss på originalbilder tagna av Astrid Haugland den 22 juni 1988 från ett Hans Sachs – spel i Nürnbergs Katharinenruine, där sångare från operan i framförde sånger av de ursprungliga mästersångarna i 1500-talets Nürnberg.

Visar lägesplacering i Nürnberg för Katharinenkirche innanför stadsmuren
Katharinakyrkan blev förstörd i 1945 och har bevarats som ruin, det vill säga med sina gotiska väggar men utan tak. Ett mångfaldigt minnesmärke för staden Nürnberg, som i augusti 1632 mindre framgångsrikt belägrades av svenska trupper under Gustav II Adolf. Men det var då närmare ett sekel efter den för hantverk och poesi blomstrande tiden med Hans Sachs (1494 – 1576)
Nuvarande inskription: St Katharina Domenikanerinnen Kirche und Kloster im 17. und 18. Jahrh Versammlungsort der Meistersinger.
Insida, vintertid 1988
Samma valv som föregående. Under (icke-Wagner) föreställningen ”Meistersinger Singschul wie zu Zeiten von Hans Sachs” 22 juni 1988.
Mästersångartävling i Katharinakyrkan i Nürnberg så som det gick till på Hans Sachs dagar. Det är sångare från operan som den 22 juni 1988 sjunger de gamla mästrarnas visor.
För idé och gestaltning stod Heinz Lukas-Kindermann. Han regisserade vid ungefär samma tidpunkt Wagners ”Die Meistersinger” på operan i Nürnberg.
Kanske den historiske Kunz Vogelgesang.
Kan bilden föreställa den historiske Pogner i guldsmedsdräkt sjungande “Die Stiegweise“ efter originalhandskrift från 1500-talet.
Bierpause
En ung sångare som hoppas på inträde i mästersångargemenskapen.
Der Moderator Johannes Rettelbach. TV-sendung ZDF/B3
Verdoppelung, zu Zehnt (tio till antalet)
Är det självaste Hans Sachs? Sångaren som här blir bedömd och får klander. Sedan det att författaren och kritikern Walter Jens år 1963 hade hävdat att Beckmesser i denna Wagneropera också borde hyllas och absolut inte stötas bort ur gemenskapen var det inte längre möjligt att ytterligare förlöjliga Beckmesserfiguren. I denna föreställning – som tolkar det historiska 1500-talet och inte Wagners arkaiserande vision – kan man ha gjort en poäng av att Hans Sachs i sin egen poesi ingalunda konsekvent följer den konservativa sångskolans stela regler. Här får han alltså felmarkeringar som han ju egentligen kan ta med ro.

Wahn-monologen ( Hans Sachs)

Hans Sachs Wahn-monolog inleder tredje akten av
”Die Meistersinger von Nürnberg av Richard Wagner.

Svensk översättning ISL

Framförande av Anders Lorentzson (07:08)

1) Wahn! Wahn!   2) Ûberall Wahn!
1) Larv, larv 2) förjämnan larv !
3) Wohin ich forschend blick’   4) in Stadt- und Weltchronik,
3) vart än jag noggrant tittar 4) i blaskor och blad för att
5) den Grund mir aufzufinden,   6) warum bis aufs Blut
5) se skälet till allt    6) plågeri och mördande
7) die Leut’ sich quälen und schinden   8) in unnütz toller Wut.
7) bland människor   8) i obegriplig ilska.
9) Hat keiner Lohn   10) noch Dank davon; 
9) Därav kommer varken   10) lön eller tack;
11) in Flucht geschlagen   12) wähnt er zu jagen;
11 den slås på flykt    12) som inbillar sig jaga;
13 hört nicht sein eigen   14) Schmerzgekreisch,
13 och hör heller ej sitt eget    14 skrik av smärta,
15) wenn er sich wühlt ins eig’ne Fleisch    16) wähnt Lust sich zu erzeigen!

15) när han självupptaget
     16) vill påvisa välbehag.
17) Wer gibt den Namen an?    18) ’s halt der alte Wahn,
17) Och namnet på detta ?    18) det är just LARV.
19) ohn’ den nichts mag geschehen    20) ’s mag gehen oder stehen!
19) och utan detta händer inget    20) vare sig man står eller går.
21) Steht’s wo im Lauf.   22) er schläft nur neue Kraft sich an:
21 Blir det stopp ett tag    22) så skapas blott en vilopaus:
23) gleich wacht er auf; 24) dann schaut, wer ihn bemeistern kann!   
23) strax vaknas det;    24) då fär vi se vem som kan tänkas vinna!
25) Wie friedsam treuer Sitten,    26) getrost in Tat und Werk,
25) Så fredligt med sin tradition,     26)   – lugnt i dåd och gärning –
27 liegt nicht treu in Deutschlands Mitten    28) mein liebes Nüremberg!
27) ligger troget i Tysklands Mitt     28) mitt kära Nürnberg!

29) Doch eines Abends spat!    30) Ein Unglück zu verhüten
29) Men en afton särla!    30) För att förhindra en olycka
31) bei jugendheißen Gemüten    32) ein Mann weiß sich nicht Rat;
31) hos ungdomliga sinnen    32) är det en man som inte kommer på råd:
33) ein Schuster in seinem Laden   34) zieht an des Wahnes Faden;
33) det är skomakarn i sin verkstad    34) som drar i larvets tråd;
35) wie bald auf Gassen und Straßen     36) fängt der an zu rasen!
35) och strax i gator och gränder     36) blir det stort bråk!
37) Mann, Weib, Gesell und Kind    38) fällt sich da an wie toll und blind;
37) Män, kvinnor, lärlingar och alla barn    38) dras med helt tokigt och blint;
39) und will’s der Wahn gesegnen,   40) nun muß es Prügel regnen
39) och med välsignelse av larvet    40) så vankas det nu pryl
41) mit Hieben, Stoß und Dreschen    42) den Wutenbrand zu löschen.
41) med hugg och slag ges det styk      42) så att ilskan släcks.
43) Gott weiß, wie das geschah?     44) Ein Kobold half wohl da:
43) Gud vet hur det kan ha skett?    44) En tomtenisse med i spelet:
45) ein Glühwurm fand sein Weibchen nicht,    46) der hat den Schaden angerich’t.
45) en ung student kunde ej sin fjälla finna,    46) det var det som var felet.
47) Der Flieder war’s  –  Johannisnacht!    48) Nun aber kam Johannistag!
47) Det var också syrénen   –   midsommarafton!       48) Men nu är midsommardagen här!
49) Jetzt schau’n wir, wie Hans Sachs es macht  50) daß er den Wahn fein lenken kann
49) Nu skall vi se, hur Hans Sachs han gör     50) hur genom honom larvet får sitt slut
51) ein edler Werk zu tun:   52) denn läßt er uns nicht ruh’n,
51) en ädel gärning:     52) för han låter oss inte vila,
53) selbst hier in Nüremberg    54) so sei ‘s um solche Werk
53) allra minst här i Nürnberg       54) är det så det står till
55) die selten vor gemeinen Dingen   56) und nie ohn’ eig’nen Wahn gelingen.
55) det blir sällan gement och verkligt illa    56) men utan eget larv blir det alls ingenting.


Läs även Axel Brattbergs artikel om Wagners Mästersångare: Det hos Wagner uttrycksbärande