“Meistersinger Singschul”

Mästersångartävling i Katharinakyrkan i Nürnberg så som det gick till på Hans Sachs dagar. Det är sångare från operan som den 22 juni 1988 sjunger de gamla mästrarnas visor.

För idé och gestaltning stod Heinz Lukas-Kindermann. Han regisserade vid ungefär samma tidpunkt Wagners ”Die Meistersinger” på operan i Nürnberg.