Stråkkvartett i Allhelgonakyrkan
Treitlerkvartetten

I ett poem med några strofer kommer hjärtebudskapet sällan allra sist utan snarare näst sist. Och så är det i den tredje stråkkvartetten (1946) av Dmitrij Sjostakovitj. Där intas denna plats av ett adagio, en passacaglia TILL MINNE AV DE DÖDA (в память о погибших).

Treitlerkvartetten bestod lördagen 30 mars 2019 kl 18:00
i Stockholms Allhelgonakyrka av

   • Oscar Treitler första violin
   • Bartosz Cajler andra violin
   • Albin Uusijärvi viola
   • Filip Graden cello

Primarien Oscar Treitler stod för charmiga verkintroduktioner.

TEXT och FOTO: Ingemar Schmidt-Lagerholm

Treitlerkvatetten lyckades verkligen fängsla lördagskvällens lyssnare i Allhelgonakyrkan med sin Sjostakovitjtolkning. De som förtjust hade nickat med i dansanta temafragment lutade sig under denna sorgmarsch konsentrerat framåt för att helt tränga in i den intensiva musiken.

I Allhelgonakyrkans ljuvliga träakustik hade vi före paus undfägnats med den genialt komponerade kvartetten i g-moll av en 22-årig Franz Bärwald. Där saknade menuetten inte bett, och andra satsens ’poco adagio’ förmedlade en hel del värme. Första satsen togs utan expositionsrepris (om cirka 4 minuter). Detta utelämnande är gängse. Ingen av mina fyra noterade grammofoninspelningar gör annorlunda. Finalens ’allegretto’, som innehåller en regelrätt quadruppelfuga, hade jag personligen gärna hört aningen raskare.

Av Sofia Gubajdulina hade man vid en kvartettafton som denna måhända väntat sig mer än ett åttaminutigt interludium. Gniss – gliss, jodå det går att lyssna på. Men den duktiga damen har ju faktiskt gjort en vidunderlig konsert på dryga tjoget minuter för två altfioler (violor) och orkester.

INTER PARES. Men ändå är måhända just det tyskarna benämner Bratsche stråkkvartettens allra viktigaste instrument. Därom kunde man i kort replikväxling under pausen enas med vikarierande Albin Uusijärvi. Det blev svindlande snabbvisiter hos Paul Hindemith (altfiol i alla genrer), Hector Berlioz (Harold i Italien) och Allan Petterssons Violakonsert på försök med Jurij Basjmet. Allan Pettersson, altfiolare, från Sofia inom synhåll.

I S-L

För information kring kommande konserter:
Kammarmusikens Vänner i Allhelgonakyrkan