Östersjöns sydöstra hörn
– vad döljer sig där?

Sedan år 1945 ryska östersjöstaden Kaliningrad, tidigare tyska Königsberg i Ostpreußen.

Ostpreussen efter Wienkongressen 1815

Först följer några rader litauiska med svenskt innehållsreferat.

Karaliaučius (vok. Königsberg, prūs. Kunnegsgarbs, Knigsberg), iki 1255 m. Tvanksta (prūs. Twangste, Tuwangste, Twānksta, vok. Twangste), 1946 m. liepos 4 d. vokiško pavadinimo buvo atsisakyta ir dabartinis miestas oficialiai perpavadintas Kaliningradu (rus. Калининград, vok. Kaliningrad), kuris vėliau visomis kalbomis oficialiai taip pradėtas vadinti. Tai Baltijos jūros uostas, nuo 1945 m. TSRS okupuotos Rytprūsių šiaurinės dalies, performuotos į Kaliningrado sritį, centras. Miestas iki šiol valdomas Rusijos.
Kaliningrad. Tai Baltijos jūros uostas, nuo 1945 m. TSRS okupuotos Rytprūsių šiaurinės dalies, performuotos į Kaliningrado sritį, centras. Miestas iki šiol valdomas Rusijos.

(Från 4 juli 1946 är det officiella namnet inte längre Königsberg utan Kaliningrad. Därmed uppstod benämningen Kaliningradskaja Oblast för området. Hittills rysk överhöghet.)

Ovan är litauiska Wikipedias nuvarande (2019-04-07) text om Kaliningrad, som i Litauen fortfarande ofta benämns Karaliaučius, vilket är en direkt översättning av det tyska Königsberg. Ungefär fram till mitten av 1200-talet var platsen känd såsom Tvangste och var prusernas viktigaste ort. Alldeles i början av 1700-talet (före Fredrik den store [1712-1786]) börjar propaganda-politisering av den förtyskade namnformen Preußen.

Prusernas store militäre hjälte var den närmast mytiske Herkus Mantas, död 1273. En fragmentarisk bibelöversättning (1300-tal) finns bevarad i den prusiska språkformen. De sista gamla damerna som kunde uttrycka sig på prusiska dog på 1600-talet. Filosofen Immanuel Kant (1724-1804, i Königsberg hela sitt liv) anses vara av prusisk börd. Hans traktat om evig fred är möjligen inte det mest kända av hans arbeten. Soldaterna bör ha rätten att rösta huruvida de skall gå i krig eller ej.

Prūsija fram till och med åtminstone 1100-talet torde kunna sägas ha sträckt sig från Östersjökustens forna tyska Memel (nu litauiska Klaipėda) till något väster om nuvarande polska Gdansk (ty. Danzig) och härifrån kusten omfattande ett inland omkring tjugo svenska landmil djupt. Inom detta område befann sig slagfältet som tyskarna benämnde Tannenberg. På tysklitauiska Grunvald. Dock ej Torun eller Warszawa. Inom detta område låg även Hitlers Wolfsschanze (ty Rastenburg, polska Kętrzyn). I dagsläget är södra streckdragna delen tillhörig Polen och den norra tillhörig Ryssland.

Området runt Berlin hette ju Brandenburg. Och kurfursten där kunde ju vara med att välja tysk, i praktiken snarast österrikisk kejsare. Men dit hörde ju inte Preußen i den geografiska form som här har nämnts. Kurfursten av Brandenburg hittad då på att han kunde kalla sig konung i Preußen. Där hade han erövrat sig politisk, om än inte juridisk makt, och där fanns ju en stor stad som därtill sedan länge bar namnet Königsberg. Alltså lät han sig där krönas till konung i Preußen (var visst år 1701). I andanom inkluderade han därmed hela Nordtyskland. Det som alltid hade hetat Pommern (kustområdet närmast väster om nuvarande Gdansk) fick regionsbeteckningen Westpreußen. I tysk ämbetsterminologi blev gamla Prūsija nu Ostpreußen. Och faktiskt sedan tidigt 1700-tal har vi tvingats acceptera termen Ostpreußen för det som fordom var PRUSERNAS land.

Jag tror att det var något fintande med prepositionerna ”av” och ”i”. Regenten i Berlin kunde inte bli ’kung’ av Berlin eller Brandenburg, för där var han ju endast ’kurfurste’. Han kunde heller inte bli kung av Prusen eller Ostpreussen, ty något sådant kungadöme fanns inte. Alltså tog han sig titeln ’kung i Preussen’.

I S-L