Han var en ”ordentlig gosse”

BERTIL CAVALLIN var min vän under sextiofem år. Han gick en latin-ring över mig på Hal för gossar i Helsingborg, och vänskapen började när han gick i L III och jag i L II. Vi fann varandra i Vilhelm Ekelunds ord: ”Den dag han nått fram till Caesars första sats – Gallia est omnis divisa in partes tres – då for det som en marsblåst igenom en ordentlig gosses bröst.”

Av Lars Rydbeck − vän och besläktad ande

DISKOFILKLUBBEN I LUND: Bertil Cavallin gick bort 2015. Han blev 81 år gammal.

Bertils studentuppsats 1952 över ämnet ”1892 – ett litterärt märkesår” publicerades i Helsingborgs Dagblad. Vid ungefär samma tid lät Bertil mig få lyssna till Mahlers “Das Lied von der Erde” med Kerstin Thorborg och Julius Patzak på fina gamla stenkakor hemma hos Farbror Erik och Tant Lisa på Järnvägsgatan 5 i Helsingborg.

Den första måndagen i september 1953 vandrade vi bägge uppför trappan till andra våningen i Klassiska institutionen i Lund. De äldre studenterna stod vid rampen utanför latinprofessorn Axelsons rum och tittade på oss nykomlingar. Om Bertil under denna tid har jag skrivit i boken ”När de gamla gudarna dog”.

När vi läste trebetygskursens texter, särskilt Tacitus Annaler, brukade vi träffas   och jämföra highlights över te och kavring med medvurst i Bertils hyresrum på Karl XII-gatan. Där grundlades hans intresse för att översätta.

Tacitus täta, aforistiska språk fascinerade honom. På Forum-biblioteket välkomnades han av Adam Helms och med åren kom en lång rad översättningar av latinsk och grekisk litteratur, bl a Tacitus, Lucretius, och Seneca. Hans översättargärning avslutades med Boethius Filosofins Tröst och, som Bertil brukade säga, med ett skräp- (dvs heders-)doktorat vid Lunds universitet.

Översättningarna var sommararbete. Under terminerna, från 1958 – 1997, undervisade Bertil i latin och grekiska och så småningom också i engelska i Kristianstad, Skellefteå och Lundsbergs Skola (längsta tiden, mestadels som älskad och rättvis husfar på elevhemmet Gransäter.

Efter pensioneringen började han läsa ALLT av Thomas Mann. Vilka samtal denna läsning genererade hos oss! På sista tiden tillstötte olika typer av sjukdom, framför allt en accelererande grön starr. Han mindes, liksom hans favoritförfattare Hjalmar Gullberg och Olle Hedberg, Epiktetos råd: ”När du vill, kan du gå ut ur rummet och behöver inte lida av röken.”

Jag skriver dessa rader på morgonen den förste juni, och eftersom Bertil varit en ”ordentlig gosse”, får Vilhelm Ekelund slutordet: ”Vad är ljuvligare än den vita nordiska junimorgonhimlen! Hur många junimorgnar är där på ett människoliv? De äro ej så synnerligen svåra att räkna, – och allra minst dem man verkligen mött!”

Lars Rydbeck


Lars Rydbeck disputerade 1968 i Uppsala på en avhandling om arten av grekiska i Nya testamentet. Han har varit lektor i latin och grekiska i Värnamo och Lund och universitetslektor i bibelvetenskap, särskilt grekiska, vid Lunds universitet. Rydbeck är docent i nytestamentlig filologi och Nya testamentets grekisk-romerska omvärld.

Expressen 24 mar 2017: Lars fina hyllning till döda hustrun
(Hämtad 2023-09-12)


Bertil Cavallin på vivaopera:

Gert Cervin och Bertil Cavallin: Två sakkunnigutlåtanden …
Bertil Cavallin: Ej som en främling
Bertil Cavallin: En kort belysning av en dirigents utveckling
Bertil Cavallin: Bachs Goldbergvariationer – hur skall de utföras?