Jean Kullin (11): Källor och efterskrift

Källor:

Berg, W. 1914. Bidrag till musikens historia i Göteborg 1754–1892. Göteborg.

Bibliographie de la France, 1840. Paris

Carlqvist, Gunnar. 1961. Lunds stifts herdaminne, ser. 2, Biografier 8, Luggude kontrakt, Lund.

Cavallin, Severin. 1856. Lunds stifts herdaminne III, 1856, s. 395 f;

Edin, Martin. 2013. Jan van Boom. Levande musikarv.                                                                       http://www.levandemusikarv.se/tonsattare/boom-jan-van/

Edin, Martin. 2015. Edmond Passy, Levande musikarv.                                                                          http://www.levandemusikarv.se/tonsattare/passy-edmund/

Höijer, J. Leonard. 1864.  Musik-Lexikon. Stockholm.

Jonsson, Leif. 1998. Offentlig musik i Uppsala 1747–1854. Från representativ till borgerlig konsert. Stockholm.

Königl. Hof- und Staats-Kalender 1843. Altona.

Schott. B., les fils de, Catalogue des ouvrages pour le Piano. Pärmbaksida till J. Schulhoff, J. Galop di bravura. Mayence. 1840-t.

Schott. B., les fils de, Catalogue des ouvrages pour le Piano. Pärmbaksida Beyer, F., Divertissements brillants et faciles sur des motifs de l’opera Belisario. Mayence 1840-t.

Schumann, Robert. 1837. Neue Zeitschrift für Musik, Leipzig.

Tegnér, Göran.  2015. Stockholms konsertliv och Francesco Ciaffei. Dokumenterat 47. http://carkiv.musikverk.se/www/epublikationer/dokumenterat_47.pdf

La France Musicale 1844. Paris

Dagspress
 • Aarhus Stiftstidende, (Danmark)
 • Aftonbladet
 • Allmänna Tidningen (Finland)
 • Barometern, Kalmar
 • Bergens Adressecontoirs Efterretninger
 • Blekings-Posten
 • Borgå Tidning (Finland)
 • Borgåbladet (Finalnd)
 • Borås Tidning
 • Carlscronas Weckoblad
 • Carlshamns allehanda
 • Correspondenten, Uppsala
 • Dagens Nyheter
 • Dagligt Allehanda, Stockholm
 • Dannevirke, Haderslev (Danmark)
 • Den Norske Rigstidende, Christiania
 • Falköpings Tidende
 • Fædrelandet, Köpenhamn
 • Folkets Röst, Stockholm
 • Fyens Stiftstidende, Odense
 • Göteborgs- Handels- och Sjöfartstidning (GHT)
 • Göteborgsposten
 • Hamburger Nachrichten
 • Helsingfors Dagblad (Finland)
 • Helsingfors Tidningar (Finland)
 • Hufvudstadsbladet (Finland)
 • Hämäläinen (Finland)
 • Hernösandsposten
 • Jönköpingsbladet
 • Kiöbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger
 • Kristianstadsposten
 • Lunds Weckoblad
 • Morgenbladet, Christiania (Norge)
 • Morgonbladet, Helsingfors (Finland)
 • Malmö Allehanda
 • Malmö Nya Allehanda
 • Nerikes Allehanda, Örebro
 • Norrbottenskuriren, Piteå
 • Norrbottensposten, Piteå
 • Norrköpings Tidningar
 • Norrköpingskuriren
 • Nya Blekingeposten
 • Nya Wexjöbladet
 • Nytt Allvar och Skämt, Sundsvall
 • Post- & Inrikes Tidningar (PIT), Stockholm
 • Roeskildes Avis og Avertissementstidende, Roskilde
 • Sjællandsposten, Ringsted, (Danmark)
 • Smaalenenes Amtstidende, Halden, (Norge)
 • Sorø Amtstidende (Danmark)
 • Stockholms Dagblad
 • Tidning för Wenersborgs stad och län
 • Umebladet
 • Upsala
 • Wasa Tidning (Finland)
 • Wasabladet (Finland)
 • Wermlandstidningen, Karlstad
 • Vestmanlands läns Tidning, Västerås
 • Wexjöbladet
 • Wiborgs Tidning (Finland)
 • Wisby Weckoblad
 • Åbo Tidningar (Finland)
 • Åbo Underrättelser (Finland)
 • Östgöta Correspondenten, Linköping
Arkiv
 • Lunds universitetsbibliotek
 • Göteborgs universitetsbibliotek
 • Musik- och Teaterbiblioteket (MTB)
På Internet

Offentliga konserter i Åbo på 1800-talet
– en samling affischer och program  bibbild.abo.fi/musik/index.htm (2018-07-03)

Utdrag ur N. Georg Strömbergs “Anteckningar …” https://www.kammarmusik.de/Kapitel1.1.htm (2018-07-03)

Kommentar till källförteckningen

Även om alla de ovan uppräknade dagstidningarna inte citeras i texten, bygger redogörelsen för Kullins liv och kompositioner på notiser i alla dessa tidningar.

Jag vill tacka professor Leif Jonsson, Trondheim, för viktiga uppgifter om Kullin, Bodil Asketorp för värdefulla synpunkter och konsertpianisten och forskaren Martin Edin, för värdefulla synpunkter och för att han haft vänligheten att spela igenom de bevarade manuskripten.

Efterskrift

Trots de många uppgifterna om Jean Kullin, som möjliggjort denna levndadsteckning, finns det fortfarande många gåtor. Trots efterforskningar på relevanta muséer och bibliotek och bland släktingar har inget fotografi påträffats – på 1860-talet, hans sista decennium, hade ju ändå visitkortsfotografierna kommit, som gjorde det ekonomiskt överkomligt för många att låta sig avbildas. För musiker och skådespelare blev de en del av marknadsföringen.                                           

Och vad hände på kajen i Helsingör tidigt 1868? Det har spekulerats i att han blev rånad, men han hade ju ringar och klocka i behåll. Kanske halkade han på kajkanten helt enkelt, lätt berusad och rökande en cigarr. Vad hände med hans kvarlåtenskap? Och vad hände med det han måste han efterlämnat på något hotellrum i Helsingör? Han måste ha efterlämnat ett fyrtiotal kompositioner i manuskript, vilkas öden vi inte känner till.


“Jean Kullin, en svensk Liszt, eller Fru Musicas styvbarn”  Av Göran Tegnér (2018)

1. Familj och studier

1b Karriärens början. Skåne, Norge och Stockholm

2. Konsertresorna börjar, och komponerandet fortsätter

2b. Finsk turné, Riga och “flera ryska städer”

3. Åter i Sverige. Södra Sverige, Köpenhamn och Tyskland

3b. Hit och dit i Sverige samt turné i Norge. Kullin blir “fransman”

4. Nya resor i Sverige, turné i Danmark och Tyskland

4b. Konserter, lektioner och karriärens höjdpunkt

5. Resor i Syd- och Mellansverige. Danmark igen

5b. Kullin försöker slå sig till ro, men…

6. Ny Finlandsturné, ett tragi-komiskt débacle och början till slutet

7. Kullins spel

7b. Kullins konsertresor och publiken

8. Tonsättaren Jean Kullin

9. De bevarade verken

10. En olycklig svensk Liszt?

> 11. Källor och efterskrift