Hotell_Victoria

Fig. 7. Det andra huset i raden är Hotell Victoria på Kungsgatan i Vänersborg ca 1866. Foto Vänersborgs museum.