Jean Kullin (9): De bevarade verken

Av Göran Tegnér

Det är som sagt sju verk som bevarats i manuskript, där noterna är skrivna med en driven piktur. Fem av dem är sambundna i ett häfte med brunmarmorerade pärmar. På framsidan finns en utklippt etikett på vilken det står Johan Kullin (elegant textat, säkerligen inte Kullins hand), vilket redan det indikerar att den härrör från före 1850, då han började kalla sig Jean. Här har vi dock redan, i manuskript som torde härröra från 1840-talet, några svassande dedikationer, där han kallar sig Jean.

Dessa fem verk, sambundna, överlämnades 1973 till Musikaliska Akademiens bibliotek av pianisten Astrid Berwald (barnbarn till Franz Berwald), som då var 87 år. Kan häftet ha tillhört Augusta von Schéele, och sedan kommit i famliljen Berwalds ägo? På etiketten har man, kanske i samband med överlämnandet, skrivit till [Mariestad]. Till Mariestad har Kullin såvitt jag vet dock ingen koppling. Dessa verk har signum Z /Sv Kullin.

Fantaisie sur “La chanson de Wermland”. Composée et dediée à Mademoiselle Augusta von Schéele par Son très humble serviteur Jean Kullin. 3/4, Ass-dur, avslutning F-dur. Försättsblad + 8 sidor
Verket är rimligen komponerat åtminstone före 10 juli 1849, då Augusta von Schéele gifte sig, men sannolikt redan i början av 1840-talet. Det framfördes under denna titel i Köpenhamn 1853 och i Karlskrona 1861. Möjligen är det identiskt med “Divertissement öfver Vermlandsvisan”, framfört i Arboga 1856. Värmlandsvisan, Ack Värmeland du sköna, skrevs redan 1822, men fick förnyad aktualitet sedan den inkluderats i F.A. Dahlgrens Värmlänningarna, som hade premiär i Stockholm i mars 1846.

Nocturne. Componerad af Johan Kullin. 3/4, D-dur. Försättsblad + 2 sidor
Om man antar att Kullin umgicks med Augusta von Schéele i början av 1840-talet, kan man förmoda att alla verken i häftet är tillkomna då. Framföranden av en nocturne är noterade i Köpenhamn 1853, Linköping 1856 och Stockholm 1864.

Les adieux à Philipstad, Serenade Erotique. Composée et dediée à Mademoiselles Augusta von Schéele et Nanny Sundin par Jean Kullin. Andante. La Melodia bene marcato, sempre gentile et cantabile. 12/8, Ass-dur, (typ nocturne). Försättsblad + 3 sidor.
Sannolikt komponerad i början av 1840-talet, hur som helst för 10 juli 1849. Inget framförande är noterat. Kopplingen till Filipstad behandlas i artikelns början. Nanny Sundin är en jämnårig vännina till Augusta; hennes far, bergsfogden Christian Anders Sundin, tillhör liksom Augustas far, Franz von Schéele, Filipstads högre skikt. Sundin ingår 1845 i styrelsen för den av von Schéele grundade Filipstads Bergslags Sparbanks styrelse.

 Valse Cromatique. Componerad af Johan Kullin. 3/4, C-dur. Försättsblad + 4 sidor.
Sannolikt komponerad i början av 1840-talet, men inget framförande under denna titel är noterat. Däremot har han framfört en “Grande valse cromatique” i Åbo 1844 och i Sundsvall 1849. Men är detta med sina fyra sidor en “Grande valse”? Om de båda verken är identiska är den skriven före september 1844. Triodelen har snarast mazurkakaraktär.

Souvenir de Suède. af Joh. Kullin. 6/8, C-dur. 2 sidor.
Sannolikt komponerad i början av 1840-talet. Inget framförande är noterat. Kanske var den avsedd att framföras i utlandet.

Nedanstående två verk överlämnades till Musikaliska Akademiens bibliotek 1932.

Poême d’Amour Romance sans paroles composée et dediée à Mademoiselle Augusta von Schéele par Jean Kullin. Andante, 12/8, c-moll, triodel C-dur. Knappt 3 1/2 sida. Signum 1932/2061.
Komponerat före juni 1846, då stycket framfördes i Malmö. För övriga framföranden se appendix.

Fantaisie sur le Thême La dernière pensée Musicale de Paganini composée et dediée à Madame Mathilde Vilskman née Nauclér par Jean Kullin. Andante. 12/8, Ass-dur. Försättsblad + 9 sidor. Signum 1932/2062

Ett verk med titeln “Dernière pensée musicale de Nicolo Paganini”, arrangerat för piano av Henri Herz, publicerades av Chabal i Paris 1840 (Bibliographie de la France, 1840). Kullins verk framfördes i Jönköping 1847 och i Norrköping 1848. Det måste alltså dateras till mellan 6 april 1845, då Mathilda Nauclér gifte sig, och 24 augusti 1847, då det framfördes i Jönköping. Mathilda Wilskman, 1823-1900, g. m. J. M. Wilskman 1845, var en kollega, pianist, elev t. W. Bauck, framträddde vid 8 års ålder i Stockholm, gav musikalisk soirée i Göteborg 1864, och framträdde med stor framgång flera ggr i Stockholm 1865. Hon var framför allt verksam som pianopedagog i Göteborg.

Dessa två verk överlämnades till Musikaliska Akademiens bibliotek 1932 av tonsättaren Olallo Morales, vars mormor var den Mathilda Wilskman, som Kullin dedicerat verket ovan; dessa noter har alltså gått i familjen. Poême d’amour var dedicerat till Augusta von Schéele, och måste ha vait kommen har rimligen varit i Mathilda Wilskmans ägo – innebär det att de båda damerna kände varandra? Det är alltså på dessa verk man kan grunda en bedömning av Jean Kullin som tonsättare, men man måste då komma ihåg att dessa sju verk sannolikt är tillkomna vid 1840-talets mitt, och att han av allt att döma fortsatte att komponera till 1864. Vi har alltså ingen möjlighet att vet hur han utvecklades som tonsättare under de kommande tjugo åren.

Manuskripten är inga renskrifter, utan snabbt utskrivna med driven piktur. Samtliga stycken utom Souvenir de Suède har prydliga försättsblad; dedikationerna till Augusta von Schéele och Nanny Sundin är skrivna av någon mer professionell, övriga titlar är skrivna av Kullin själv.


“Jean Kullin, en svensk Liszt, eller Fru Musicas styvbarn”  Av Göran Tegnér (2018)

1. Familj och studier

1b Karriärens början. Skåne, Norge och Stockholm

2. Konsertresorna börjar, och komponerandet fortsätter

2b. Finsk turné, Riga och “flera ryska städer”

3. Åter i Sverige. Södra Sverige, Köpenhamn och Tyskland

3b. Hit och dit i Sverige samt turné i Norge. Kullin blir “fransman”

4. Nya resor i Sverige, turné i Danmark och Tyskland

4b. Konserter, lektioner och karriärens höjdpunkt

5. Resor i Syd- och Mellansverige. Danmark igen

5b. Kullin försöker slå sig till ro, men…

6. Ny Finlandsturné, ett tragi-komiskt débacle och början till slutet

7. Kullins spel

7b. Kullins konsertresor och publiken

8. Tonsättaren Jean Kullin

> 9. De bevarade verken

10. En olycklig svensk Liszt?

11. Källor och efterskrift